OP Keski-SuomiNonameHotelli Alba
Liikuntapääkaupunki Jyväskylä

Suunta Jyväskylä tarjoaa vielä kerran suunnistuselämyksiä vuoden 2010 hienossa SM-kisamaastossa. Tällä kertaa käytössä on alueen läntisin osa, ja kilpailukeskuksena toimii peltoalue Jussilanperällä. Kilpailumaasto on erittäin monipuolista vaihdellen tyypillisestä keskisuomalaisesta metsämaastosta hieman harvinaisempiin, varsin nopeakulkuisiin avokallioalueisiin. Maastosta löytyy jopa pienialainen harjumuodostumakin. Korkeuseroja maastossa on hieman vähemmän kuin ”normaalissa” keskisuomalaisessa vuorimaastossa.

Viimevuotisista kokemuksista rohkaistuneina tarjoamme jälleen kahden keskimatkan formaattia, jossa aamupäivän kilpailu lyhennettyine matkoineen toimii prologina iltapäivän täysimittaiselle keskimatkan kilpailulle. ”Osakilpailuille” on tälläkin kertaa haettu hieman toisistaan poikkeavaa profiilia. Aamupäivällä juostaan metsämaastossa ja hieman harjumaisessakin ympäristössä. Iltapäivällä mennään osittain pienipiirteiseenkin avokalliomaastoon, joka monin paikoin hyvän näkyväisyytensä myötä houkuttaa reippaaseenkin vauhdinpitoon. Rasteja maastossa on viimevuotiseen tapaan runsaasti, koodien kanssa kannattaa olla tarkkana.

Muutamat karttaan merkityt polut ovat heinittyneet ja melko heikosti havaittavissa maastossa. Tämä koskee etenkin aamupäivän ratojen alkuosalla olevaa, kartassakin heikoksi poluksi merkittyä polkua. Iltapäivän lähdön lähellä on harvennushakkuun seurauksena etenemistä hidastamassa hakkuutähteitä, ajourat on päivitetty karttaan.
 
Tummanvihreää väriä kartassa on vähän, mutta siihen kannattaa suhtautua nöyrästi.

Rtm-ryhmän puolesta,

Raimo Itkonen