Pääyhteistyökumppanit

YITTerveystalo urheiluklinikkaMetsähallitus
YITValmetKariteam
YITJyväskylä


Yhteistyökumppanit

NordeaLaatumaaJyväskylän yliopisto
Alkio-opistoFinlandia marathonHotelli Alba
AlströmRetkeilyvarusteet - PartioaittaVapo
JAMKVisit JyväskyläRiihivuori
ElomaticCanonMuurame
Airbus Defence and Space

Finska mästerskapen i orientering, långdistans, R1 och WRE (World Ranking Event)

6-7.9 2014 Muuratsalo, Jyväskylä och Muurame

Tävlingsdirektiv

Regler

För tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds (FOF / SSL) grenregler och specialdirektiv för FM och WRE-tävlingar, samt arrangörernas egna tävlingsdirektiv. Tävlingen är en WRE (World Ranking Event) –tävling i klasserna H/D21.

Funktionärer /tävlingsledning

Tävlingsledare: Hannu Korhonen, hannu.korhonen@valmet.com, +358 40 5724 538
Banläggare (finalen): Vesa Klemettinen, vesa.klemettinen@pp.nic.fi, +358 400 790 805
Banläggare (kvaltävling): Raimo Itkonen, raimo.itkonenet@metsa.fi, +358 40 5835 802
Tävlingsövervakare (IOF): Jaakko Lajunen, jaakko.lajunen@pp.inet.net, +358 400 142 222
Tävlingsövervakare (TA): Jarmo Puttonen, jake.puttonen@gmail.com, +358 40 5169 928
Bankontrollant: Tuomo Marttinen, tuomo.marttinen@pp2.inet.fi, +358 500 833 164Information: Tapani Huovila, tapani.huovila@gmail.com, +358 50 329 6167

Tävlingsjury

Ordförande: Jonne Lakanen, Vaajakosken Terä
Medlem: Sari Anttonen, Keuruun Kisailijat
Medlem: Tero Föhr, Vehkalahden Veikot

Vägvisning

Vägvisningen börjar i Muurame i korsningen av vägen Jyväskylä-Tammerfors (RV9) och vägen Muuratsalo-Säynätsalo (väg nr 6090). Vägvisningsskyltarna står på plats på lördag den 6 september 2014 fr.o.m. kl. 07.00.

Bussarna

Man kan åka direkt till tävlingscentrumet (TC) från Jyväskylä till Muuratsalo med bussarna från Jyväskylän liikenne. Närmare information: http://www.jyvaskylanliikenne.fi/aikataulut/paikallisliikenne

Parkering

Tävlanden och publiken parkerar sina fordon företrädesvis i närheten av skolan i Lehtisaari. Avståndet från vägvisningens början till P-platsen är c:a 7,5 km. Navigatoradressen är Koulutie 12, 40900 Jyväskylä. Parkeringsavgiften på 5€/ veckoslut betalas när man kommer till parkeringsplatsen. Reservera gärna jämna pengar för snabbare service. (Den närmaste Otto-bankomaten finns i Säynätsalo, adress: Parviaisentie 3). Gångavståndet från P-platsen till TC är 1,6–1,9 km. Övernattning i TC eller på parkeringsplatserna är inte tillåtet. Parkering för inbjudna gäster och media sker i närheten av TC (adress: Saaritie 2, Jyväskylä). Följ vägvisningen! Bussarnas lossningsplats finns i TC. Lastning av bussarna får endast ske vid vägen Koulutie i Lehtisaari, i närheten av parkeringsplatsen/tvättplatsen. Skilda anvisningar för parkering och lastning av bussarna finns på avlastningsplatsen. Cykel- och mopedparkering finns i närheten av TC.

Tävlingsterräng

Terrängen består av skogbevuxen bergsterräng vid sjön Päijänne där synligheten och framkomligheten varierar kraftigt. På området finns många bergiga backområden med ställvis steniga sluttningar. Mellan backarna finns några skogsvägar och stigar. Höjdskillnaderna är som högst 110 m. Det finns inga odlade åkerområden. På tävlingsområdet råder tränings- och tävlingsförbud. Avgränsningen av området finns uppritad i FOF:s kartregister.

Karta

Skala 1:15 000, ekvidistans 5 m, 6-färgad. Kartan är gjord av Timo Sivill. Offsettryck 8/2014. Kartorna är i plastfodral. Kartstorleken i kvaltävlingen A4, i finalerna A3. Efter målgången i lördagens kvaltävling sätter tävlanden sin karta i en påse med sin idrottsförenings namn på. På söndagen samma förfarande tills starttröskeln stänger.

Det är en kartbyte i H21 A-final.

Kontrolldefinitionerna

Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan. Det finns även lösa definitioner vid starten, vilka man får fyra minuter innan start. Fastsättningsmaterial för definitionerna finns inte att tillgå på startplatsen.

Startnummer

Startnumren delas ut vid starttröskeln. Numren är sorterade klassvis i pärmarna där man tar sitt eget nummer. I närheten av pärmarna finns det säkerhetsnålar i en ask för fästandet av nummerlapp. Tävlande behåller lördagens nummer för B-finalen på söndagen. I A-finalen delas nya nummer ut. De finns i pärmar vid starttröskeln. Tävlande, som inte löper kvaltävlingen, men som vill löpa i B-finalen, får sitt nummer vid starttröskeln. Startnumret skall användas under hela prestationen. Numret ska fästas på bröstet och får inte vikas. Startnumren samlas in vid målgången på söndagen.

GPS-tracking

I H21- och D21-klassernas A-final används GPS-uppföljning. Den tilldelade GPS-apparaten måste bäras under hela tävlingen. Tävlanden tar på sig GPS-apparatens bärsele vid starttröskeln. Arrangörerna placerar sedan GPS-apparaten i selen 5 minuter innan start. GPS-apparaten och selen tas bort genast efter målgång. Uppföljningen finns till påseende på internet (länk från tävlingssidorna) samt i monitorerna i TC.

Starttider

Kvaltävlingarnas startlistor i H21 och D21 klasserna utformas genom att man använder de världsrankingspoäng som den tävlande har då anmälningstiden har gått ut plus 200 poäng. Om den tävlande inte har några poäng i världsrankingen, används FOF:s poängställning i online-rankingen för orientering den 27 augusti. I de övriga klasserna utformas startlistorna enligt FOF:s poängställning i online-rankingen för orientering den 27 augusti. Om den tävlande inte har några rankingpoäng att använda till grund för poängsättningen, startar den i början av kvaltävlingen. Starttiderna offentliggörs senast den 3 september på tävlingens internetsidor. Starttiderna finns även till påseende i TC och vid starten. Startlistorna för finalerna fastställs enligt kvalresultaten och de finns till påseende i TC och på tävlingens internetsidor.

Starttröskel och start

Det sker bara en start per dag. I kvaltävlingen och i A-finalen finns starttröskel. Snitslingen till starten börjar vid infostolpen. Det är förbjudet att avvika från vägen till start. Vid starttröskeln finns toaletter och vatten. Endast de som har passerat starttröskeln inom den angivna tiden får delta i tävlingen. Man får inte avlägsna sig från starttröskeln efter att den stängts. Man får inte ta mobiltelefoner eller andra elektroniska apparater över starttröskeln. Följeslagare får inte gå över starttröskeln efter den har stängts.

Vid starttröskeln finns tävlingsnummer, granskningskort för Emit-brickorna, pennor och vatten. Tävlingsnumret skrivs upp på granskningskortet. Transport av utrustning anordnas till TC en gång i halvtimmen, användning av egna utrustningskassar rekommenderas för lättare igenkänning.

Första starten i lördagens (6.9) kvaltävling sker kl 11.00. Avstånd till starten 1,8 km (till starttröskeln 0,5 km, tröskeln stängs kl 11.30). Söndagens (7.9) B-final börjar kl 9.00. Avstånd till starten 2,5 km. I B-finalen finns ingen starttröskel utan bara en förstart dit avståndet är 2 km. Den första starten I A-finalen sker kl. 11.00. Avståndet är 2,5 km. (Till starttröskeln 2 km, tröskeln stängs kl 11.30).

Funktioner vid starten

  • 5 minuter innan start: tävlanden kallas vid namn till startfållan. Tävlande i A-finalen får en GPS. 
  • 4 minuter innan start: tävlande kan ta lösa kontrolldefinitioner – inga fastsättningstillbehör finns. 
  • 3 minuter innan start: nollning av Emit-brickan. 2 nollningsställen. 
  • 2 minuter innan start: 2 modellkartor till påseende. 
  • 1 minut innan start: förflyttning till kartämbaren, där den tävlande väntar den sista minuten. Kartan får tas precis vid starttillfället. Det ligger på den tävlandes ansvar att ta rätt karta. 

Uppvärmning

Vid söndagens starttröskel finns möjlighet till en Warm-up -orientering. Banans längd 1,0 km, 4 kontroller. Warm-up-kartans skala är 1:15 000 men motsvarar inte till fullo en offset-tryckt tävlingskarta.

Förbjudna områden

De förbjudna områden som är inringade på kartan med streck samt en farlig brant är utmärkta i terrängen.

Klasser, banlängder, stigningar och kontroller

Kvaltävlingen

H21 K1 6,8 320 12
H21 K2 6,7 320 12
H21 K3 6,8 325 12
H21 K4 6,7 315 12
H21 K5 6,7 315 12
D21 K1 4,5 205 7
D21 K2 4,6 200 7
D21 K3 4,5 200 7
H20 K1 5,4 225 10
H20 K2 5,4 225 9
D20 K1 3,9 135 7
D20 K2 3,8 145 7
H18 K1 4,7 205 9
H18 K2 4,5 200 8
D18 K1 3,7 105 7
D18 K2 3,6 100 7
H17 K1 4,2 140 9
H17 K2 4,1 135 9
D17 K1 3,3 105 6
D17 K2 3,2 110 6
H16 K1 3,3 150 7
H16 K2 3,4 145 7
D16 K1 2,9 105 7
D16 K2 2,9 105 7
H15 K1 3,2 130 8
H15 K2 3,2 125 8
D15 K1 2,7 95 6
D15 K2 2,7 95 6

A-Finalen

H21 12,8 480 19
H20 9,0 305 13
H18 8,0 245 12
H17 6,7 245 11
H16 6,3 220 10
H15 5,0 135 10
D21 8,6 295 13
D20 6,1 195 10
D18 5,6 190 11
D17 5,3 180 9
D16 4,7 145 8
D15 4,3 130 7

B-Finalen

H21 B1 9,0 315 15
H21 B2 8,5 250 14
H21 B3 8,2 260 12
H21 B4 8,0 275 14
H20 B 7,1 250 11
H18 B 6,0 220 8
H16 B 4,6 155 9
D21 B1 4,9 150 9
D21 B2 4,8 130 9
D20 B 4,6 155 7
D18 B 4,2 130 7
D16 B 3,9 120 7

Stämpling

I tävlingen används Emit-stämpling

Modellkontroll och kontroll av Emit-brickan

Modellkontroll och kontrollstämpel av Emit-brickan finns vid infostolpen. Ansvaret för att Emit-brickan fungerar samt att den tävlande använder rätt nummer ligger på den tävlande själv. Tävlingsarrangören kontrollerar inte Emit-numret vid start, men man kontrollerar att den fungerar. Om brickan inte fungerar, kan/får man inte starta. Om den tävlande använder annan än till arrangörerna anmäld Emit-bricka, underkänns prestationen (hänv. grenregel 11.518) Ändringar av Emit-brickan måste ske i infon. Emit-brickans nummer kan inte ändras vid starten. Låne-Emit-brickor kan hämtas och betalas vid infon (5€/bricka, betalas kontant i infon). Brickan returneras till infon. För icke returnerade brickor debiteras 70€.

Tävlingsskor

Spikskor är förbjudna.

Vätskekontroller

I lördagens kvaltävling finns inga vätskekontroller i terrängen. Finalens vätskekontroller är utmärkta på kartan. Som dryck finns vatten.

Mellantider

On-line-mellantider fås i terrängen i huvudklasserna samt i några andra klasser båda dagar. Mellantiderna finns till påseende på tävlingens internetsidor.

Mål och tävlande som avbryter

Målstämplingen sker vid mållinjen. Efter det går tävlanden till stämpelkontrollen. Målet i kvaltävlingarna stängs på lördagen kl 16.00 och i finalen på söndagen kl 16.00. De tävlande som avbryter tävlingen ska anmäla sig i målet. Även vid en avbrytning p.g.a. skada ska man anmäla sig i målet. I B-finalen samlas kartorna vid målgången ända tills starttröskeln stängs.

Klagomuren

Eventuella oklarheter i tävlingen behandlas vid klagomuren.

Omklädning, dusch och toalett

Dusch för herrar finns i Lehtisaaren kuntotalo och för damer i Lehtisaaren koulu (Lehtisaari skola). Avståndet från TC c:a 1,6 km. Det finns bajamajor i TC och i startområdet både för herrar och damer. Toaletterna i skolbyggnaden i TC är reserverade för doping-testning och för arrangörerna.

Första hjälpen

I närheten av restaurangen i TC:s skolbyggnad finns en första hjälpen – punkt. Det finns också en första hjälpen-punkt i terrängen vilken är utmärkt på kartan.

Resultat

Resultaten kommer på tävlingarnas internetsida samt på skärmarna i TC.

Priser

I A-finalklasserna får de tre bästa en medalj och ett hederspris samt en plakett för dem som kommer på plats 4-10. Prisutdelningen sker enligt speakern i följande ordning: D15, H15, D16, H16, D17, H17, D18, H18, D20, H20, D21, H21.

Konditionsorientering

Konditionsorientering på korta sträckor i Satasarvinen i närheten av TC på lördag kl 10-12 och söndag kl 9-11.

Föreningstält

Det finns endast ett litet begränsat område i TC för föreningstält. Uppställning av föreningstälten tillåtet endast på det utmärkta området.

Barnpassning

I TC finns barnpassning kallad Muksula i daghemmet Muuratsalos utrymmen. Barnet måste ha fyllt två år. Gratis.

Restaurang och kafé

Det finns en restaurang i TC där det även finns ett vegetariskt och glutenfritt lunchalternativ. Det finns också en kiosk där man säljer bl.a. kaffe, läsk och små tilltugg samt en grill tillgänglig för korvförsäljning. OBS! Betalning endast kontant i förväg i infon.

Info

Infon är öppen på lördag och söndag kl. 08.00-16.00. Lånade Emit-brickor kan hämtas i infon, priset är 5€. Endast kontant betalning är möjlig i TC.

Hittegods

Förfrågning under tävlingen i infon och efter tävlingen kontakta Tapani Huovila tel. 050 329 6167

Förfrågningar

Tävlingsledare: Hannu Korhonen, hannu.korhonen@valmet.com, 040 5724 538
Information: Tapani Huovila, tapani.huovila@gmail.com, 050 329 6167

Tävlingsinstruktioner

De slutliga tävlingsinstruktionerna finns till påseende i TC.

Lycka till i tävlingen!

SUUNTA JYVÄSKYLÄ