Pääyhteistyökumppanit

YITValmetJyväskylä
YITMetsähallitusTerveystalo urheiluklinikka
YITKariteam


Yhteistyökumppanit

LaatumaaVisit JyväskyläRiihivuori
JAMKAirbus Defence and SpaceHotelli Alba
NordeaElomaticFinlandia marathon
Retkeilyvarusteet - PartioaittaVapoMuurame
AlströmAlkio-opistoCanon
Jyväskylän yliopisto

Ratamestarien blogi

12.9.2013

Post Scriptum

Kisat on kisailtu, ja rastitkin jo pois metsästä. Ratamestariblogi päättää loppulitviikillä, eli miksi tehtiin niin kuin tehtiin ja miten siinä onnistuttiin. Tämä ei siis pyrikään olemaan mikään kattava analyysi, eikä käsittele kilpailijoiden onnistumisia. Näkökulma on ratamestarin, kuten koko blogisarjassamme.

SM-kilpailu käytiin Muuratsalon pisaranmuotoisessa saaressa, jossa ainoa ajateltavissa ollut kilpailukeskus oli saaren pohjoiskärjessä sijaitseva koulu. Kaksi kilpailua piti siis juoksuttaa samaan maaliin verraten kapeaa maastoaluetta pitkin. Maastonkäyttöä karsinnan ja finaalin välillä säätelivät lisäksi karsintojen lyhyemmät ohjemaksimiajat. Saaren eteläosan mäkialueet olivat saavutettavissa käytännössä vain finaaleissa. Saarella oli muutamia suojelualueita, mutta niiden käyttöön saatiin luvat ELY-keskukselta ja Metsähallitukselta, eivätkä lupiin liittyneet pienet rajoitteet häirinneet ratasuunnittelua. Maanomistajista vain yksi kielsi alkuun alueensa käytön, mutta ensimmäisten ratahahmotelmien jälkeen vielä toinen maanomistaja halusi pitää suunnistajat poissa juuri harvennetusta metsästään. Tämä sulki pois saaren kaakkoiskulman ja pisti hieman suunnitelmia uusiksi.

Jouduimme väistämättä käyttämään paikoin samoja maastoalueita sekä karsinnassa että finaalissa. Pyrimme tekemään sen niin, että alueilla mentäisiin eri suuntiin eikä samanlaisia suunnistustehtäviä tulisi vastaan samoilla sarjoilla. Lähinnä tämä tarkoittaa reitinvalintoja, eli vaikkapa samaa kiertävää reittiä ei juostaisi eri suuntiinkaan. Saman ikäsarjan juoksijat eivät käyneet myöskään yhdelläkään samalla rastilla sekä karsinnassa että finaalissa. Päädyimme siihen, että viemme karsinnan lähdön saaren itäpuolelle, josta radat ohjataan nopeasti saaren yli ja tuodaan pois länsireunaa pitkin. Finaaleissa lähtö sijoitettiin länsirannalle, josta lähdettiin etelään ja pois tultiin saaren itälaitaa. Näin saimme mielestämme parhaat käytettävissä olevat maastoalueet suunnistettaviksi ja riittävästi reitinvalintatehtäviä myös lyhyemmille karsintaradoille.

Ratamestaritehtävien perusjako tehtiin niin, että Raimo Itkonen vastasi karsinnan ja Vesa Klemettinen finaalin radoista. Jokaisessa vaiheessa tehtiin kuitenkin tiivistä yhteistyötä, sparrattiin toisiamme ja pyöritettiin samaa ratatiedostoa. Hyvät edellytykset tähän antoi se, että olemme samalla sapluunalla vastanneet viimeisen kolmen vuoden ajan Suunta Jyväskylän järjestämien kahden keskimatkan kansallisten kisojen ratamestaroinneista.

Kilpailussa oli kolme valvojaa, IOF:n Jaakko Lajunen, SSL:n TA Jake Puttonen ja ratavalvoja Tuomo Marttinen. Valvojilta saimme ratakatselmoinneissa hyviä vinkkejä, joista suurin osa otettiin suoraan käyttöön, mm. koskien juomapisteitä, kielletyn tontin valvontaa, ratapituuksia yleensä ym. Tuomon kanssa tehtiin lisäksi tiivistä yhteistyötä useiden kymmenien tuntien ajan Muuratsalon korvissa ja kallioilla. Kiitokset valvojille tässäkin yhteydessä.

Seuraavassa esitetään analyysiä erikseen karsinnasta ja finaalista, karsinnasta muutamia pääkohtia ja finaalista hieman syvällisemmin.

Karsinta

Karsinta koetettiin rakentaa lyhyehköstä matkasta huolimatta pitkän matkan luonteiseksi, reitinvalintatehtäviä sisältäväksi. GPS-seurantojen puuttuessa tässä analyysissä käytetään ratamestarin kisan maalissa suorittamia kilpailijoiden haastatteluita sekä muita käytettävissä olleita lähteitä. Yleisesti ottaen vaikuttaa siltä, että reitinvalinnat hajosivat melko lailla suunnitellusti, jopa kärkimiesten kesken, ja lähes kaikkia etukäteen kaavailtuja vaihtoehtoja käytettiin.

H 21

K-1. Heti paukusta piti olla hereillä ja tehdä tiukkaa reitinvalintaa matkalla k-pisteelle. Tarjolla oli joko kipuamista suoraan Kontinvuoren yli tai kiertoa vasemmalta loppumatkasta tietä hyödyntäen. Suoralla reitillä juostiin odotetustikin nopeimmat rastiväliajat, mutta monet suunnistajat lienevät kaksipäiväisen kisan kokonaisrasitusta ajatellen valinneet tietoisesti kiertävän reitin, joka säästi nousua n. 40 m. Näin teki ainakin tuleva mestari Jani Lakanen. Näppituntumalta kiertävää reittiä käytti ehkä 2/3 juoksijoista, mikä oli enemmän kuin etukäteen kaavailtiin. Eri ykkösrasteja oli miesten karsintaradoilla kolme.

Image

1-2. Kakkosväli oli jälleen reitinvalintaväli, jossa perusratkaisuina oli Velakallionlammen kiertäminen oikealta ja jatko rastille seuraavan mäkialueen päältä tai lammen kierto vasemmalta hyödyntäen mäkien välissä kulkevia polkuja. Molemmat vaihtoehdot pystyi vielä toteuttamaan useammalla eri tavalla. Vasemmalta kierrettäessä piti vielä valita nouseeko loivempaa penkkaa rastin tasolle jo kaakkoon kulkevalta polulta vai jatkaako polkuja rastin alapuolelle saakka. Kaikkia vaihtoehtoja käytettiin tasaisesti, ja kovin suuria aikaeroja niiden onnistuneella toteutuksella ei ilmeisesti tullut. Kakkosrasteja oli käytössä kaksi. Nopeimmaksi etukäteen arvioitiin lammen oikealta puolelta kiertävä suorin reitti, sillä mäkialueen yläosa oli varsin hyväkulkuista.

Image

2-3. Myös seuraavalla välillä tarjottiin kaksi reitinvalintaa, vaikka kyseessä olikin melko lyhyt rastiväli. Saattoi valita, nouseeko suoraan hurjahkon nousun rinteen yli vai kiertääkö mäen nokan vasemmalta polkuja pitkin. Molempia käytettiin, valtaosa päätyi kiertävään reittiin, joka tällä kertaa ilmeisesti oli myös nopeampi. Kolmosrasteja oli kaksi, joista kauemmalle mennessä vaihtoehdoksi tuli myös hieman pitempi polkukierto vaaralliseksi merkityn jyrkänteen alapuolelta.

Image

3-7(-8). Seuraavat rastivälit olivat enemmän rastinottoa, ja niillä rakennettiin hajontaa eri karsintaratojen välillä. Ensimmäinen kaikille karsintaradoille yhteinen rasti oli rastikoodi 81, joka oli kolmella radalle 6. ja yhdellä 7. rasti. Sen piti toimia myös online-väliaikarastina, mutta online ei karsinnassa teknisten ongelmien vuoksi toiminut. Seuraava, eli radasta riippuen rasti numero 7 tai 8, oli lähtöpiste karsinnan pisimmälle rastivälille. Niitä rasteja oli kolme.

(7)8-(9)10. Rastivälin perusratkaisut olivat joko kierto vasemmalta polkuja pitkin tonttialueen kautta tai meno suoraan osin ajouria hyödyntäen. Molempia käytettiin, nopein reitti lienee ollut vasen kierto. Suoran reitin saattoi toteuttaa myös oikealta hieman kiertäen ja hyödyntäen pohjois-etelä-suuntaista polkua. Välille lähdettiin siis kolmelta rastilta, mutta kaikki saapuivat samassa kallionotkossa sijaitsevalle rastille. Kaikilla karsintaradoilla oli samat reitinvalintaelementit jokseenkin samanarvoisina.

Image

9(10)-Maali. Lopuilla rastiväleillä liikuttiin mäkien länsirinteillä, ja reitinvalintaratkaisut käsittelivät lähinnä sitä, noustako tai pysyäkö ylempänä vai hyödyntääkö alempana kulkevia polkuja tai muita kulku-uria. Loppumatkalle sisältyi myös pari tiukkaa rastinottoa. Toiseksi viimeinen ja viimeinen rasti olivat kaikilla karsintaradoilla samat, muutoin kaikilla loppuradan rasteilla oli hajonnat. Viimeinen rastiväli oli sama sekä karsinnassa että finaalissa, ja lähinnä siirsi kilpailijat katuja pitkin viimeiselle rastille ja maaliin.

 

D 21

K-1. Naisille tarjottiin heti aluksi pitkä reitinvalintaväli, jossa haasteeksi asetettiin lähinnä vasemmalta kiertävän polkureitin hahmottaminen. Hieman yllättäen vaikutelmaksi jäi, että ainakaan kovin moni ei tätä etukäteen nopeimmaksi arvioitua reittiä käyttänyt, vaan valtaosa kulki suorempaa reittiä Velakallionlammen rantaan tiheikön ja hidastavan maapohjan läpi. Ilmeisesti jyrkänteisen rinteen läpi kulkenut notko ja sitä edeltänyt polulta tiheikön läpi siirtyminen vaikutti kartasta turhan hankalalta reitinvalinnan edellyttäneen lisämatkan lisäksi. Finaalissa lopulta hopealle yltänyt Sari Anttonen otti ”miesmäisen” valinnan Kontinvuoren yli ja lammen oikealta puolelta, millä hävisi useamman minuutin mittavan ylimääräisen noususumman myötä. Finaalipaikka kuitenkin aukesi eikä tossu näyttänyt kipuamisten jälkeenkään sunnuntaina kovin painavan. Molemmilla karsintaradoilla oli eri ykkösrastit.

Image

1-2. Lyhyt rastiväli osin tiheikössä, tarkkaa rastinottoa. Kakkosrasti oli karsintaradoille sama online-väliaikarasti.

2-3. Pitkä väli, joka alun perin oli tarkoitus toteuttaa samankaltaisena kuin miehillä, lähtien eteläisemmän mäen rinteestä. Tällöin naisillekin olisi ollut tarjolla polkukiertomahdollisuus vasemmalta. Ratapituudet eivät kuitenkaan antaneet sille myöten, ja reitinvalintojen hajonta jäi vähän suppeammaksi. Kolmosrastit sijoitettiin hieman alemmaksi rinteeseen, jolloin oli vielä mahdollista hyödyntää vasemmalta polkuja ja kiertoa tonttialueen kautta. Polkukiertoa tarjottiin myös oikealta Velakallionlammen rannasta. Ennakkoarvion mukaan nopein reitti olisi ollut vasemmalta, mutta ei välttämättä ihan tonttialueelle saakka. Toteutumatietoja ei valitettavasti ole käytettävissä tässä analyysissä.

Image

3-4. Notkon yli leikkaava väli, jossa piti lähinnä päättää käyttääkö alempana rinteessä kulkevia polkuja vai ottaako rastin ylempää, mäen nokan yli. Polkukierto arvioitiin nopeammaksi, sillä rastia kohti nouseva rinne oli melko hidasta.

Image

4-Maali. Lyhyitä välejä mäen päällä ja ylärinteissä. Kakkosrasti ja kolme viimeistä olivat karsintaradoilla samat, muilla oli hajonnat.

 

Finaali

H 21

Lähtö-K (140m). Yhtenäinen viitoitus, metsäautotietä ja pientä polkua. K-piste sijaitsi polun vieressä pienen kiven kaakkoissivulla. Viitoituksen varressa polun ja tien risteyksessä oli valvonta koko kilpailun ajan, koska muutamalla radalla oli mahdollisuus käyttää tietä ykkösrastivälillä.

K-1 (262m). Lyhyt väli tarkalle pisteelle ei antanut juuri mahdollisuutta suunnitella samalla seuraavan välin reitinvalintaa. Piste oli pieni avokallionenä tiheän kuusikkonotkon takana. Näkyvyys rastiympyrässä oli kohtuullinen. Ei reitinvalintaa. Kilpailijan täytyi olla hereillä heti, muuten väli rankaisi. Warm-up suunnistus lähtökynnyksellä antoi mahdollisuuden ajaa suunnistusajattelu sisälle ennen lähtöä.

Kilpailijoiden toteutus:

Nopein 2.29 Sild
Kodeda lähti K:lta takaisin tielle ja kiersi tien-polun kautta rastille, aika 2.52. Tätä reitinvalintaa ei odotettu väliä suunniteltaessa.

Image

1-2 (2283m). Radan pitkä reitinvalintaväli, rasti pienellä jyrkänteellä. Tarjottiin kahta kilpailukykyistä valintaa, pitkä kierto vasemmalta polkua ja tietä, sekä suoraan notkon yli metsäautotielle. Molemmilla vaihtoehdoilla välin lopussa toinen valinta, vasemman kierrolla piti päättää lähteekö mökkitien risteyksestä kohti rastia, vai juokseeko tietä ja mäenpäällisen kautta rastille. Suoralla valinnalla piti valita kiertääkö Iso-Sikonen-lammen oikealta vai siirtyykö juomapaikalta vasemmalta tulevalle kiertoreitille. Kiertoreitti oikealta ei ollut kilpailukykyinen vaihtoehto etukäteissuunnitelmissa. Rastinotto oli helppoa jos osasi ottaa yläpuolella olevat kumpareet kiinni. Rastiympyrässä näkyvyys on hyvä.

Rataa suunniteltaessa ykkösrastia säädettiin useamman kerran, vasemmalle ja oikealle. Lopulta päädyttiin itäisimpään vaihtoehtoon koska omaan silmään vasemman kierto ei vaikuttanut lainkaan houkuttelevalta. Alun suoraa ja Iso-Sikonen lammen länsipuolelta kulkevaa reittiä pidettiin miehille selkeästi nopeimpana. Pelkona oli, ettei itäpuolista kiertoa toteuteta ollenkaan.

Kilpailijoiden toteutus:

1. 14.57 Novikov, suora
2. 15.20 Portin, itäkierto
3. 15.24 Pajunen, suora
17. 17.02 Boström, itä+pitkään tietä
39. 17.42 Sild, länsikierto

Image

2-4. Lyhyitä toteutusvälejä, ei reitinvalintaa. Haettiin rataan rytmitystä teknisillä rasteilla. Rastipisteet olivat selkeitä ja näkyvyys niissä hyvä.

4-5 (827m). Hieman pidempi väli kartanvaihtoon. Tässä mietittiin pitäisikö 4. rastin olla hieman pohjoisempana, jotta kiertoreitti lammen pohjoispuolelta tielle tulisi mielekkääksi. Ei kuitenkaan löytynyt sopivaa, tarpeeksi selkeää pistettä. Ensimmäinen kelvollinen piste oli liian pohjoisessa, jolloin tiekierto olisi ollut ainut mahdollinen. Päädyttiin pitämään väli tällaisena. Valvoja huomautti terävästä kulmasta, mutta emme nähneet sitä ongelmana tässä.

Toteutus:

Suurin osa toteutti suoran valinnan, Anttolainen kiersi lammen pohjoispuolelta.

1. Novikov 5.23
2. Lakanen 5.30
8. Pajunen 5.38
35. Anttolainen 6.21

Image

5-6 (250m). Alamäkiväli, todella jyrkkä rinne. Rastinoton sekä kulkukelpoisuuden vuoksi itäpuolella olevaan heikkoon polkuun tukeutuva reitti vaikutti etukäteen parhaimmalta. Rastinotto onnistui esimerkiksi idässä olevaan kulmajyrkänteeseen peilaten.

6-7 (347m). Muuratsalon kivikkorinnettä, jossa juostavuus vaihteli huonon ja vielä huonomman välillä. Tasoa nenälle, avokallio joko ylä- tai alapuolelta notkon yli nenälle jossa rasti. Näkyväisyys rastivälillä oli koko ajan hyvä.

7-8 (1264m). Rastivälillä tarjottiin kaksi vaihtoehtoa, suora ja kierto oikealta. 7 rastin sijaintia siirrettiin kolme kertaa, lopulta päädyttiin nenällä olevaan jyrkänteeseen. Muut vaihtoehdot olivat rastin koillispuolella oleva jyrkänne 55 ja kivi 46. Rastin siirrolla haluttiin heikentää tiekierron kannattavuutta. Jälkikäteen mietittynä varmaankin kumpikin noista vaihtoehdoista olisi ollut parempi kuin kisassa lopulta käytetty.

Image

Toteutus:

1. Föhr 8.25, suoraan, mutta hieman tietä hyödyntäen
6. Lakanen 9.10 suoraan
10. Novikov 9.27 suoraan
23. Pajunen 9.50 oikean kierto

Image

8-9 (1141m). Kaksi mahdollista reitinvalintaa, suoraan sekä kierto oikealta. Vasemmalta kiertävä reitinvalinta olisi vaatinut 8. rastin sijainnin muuttamista, mutta sille ei löytynyt sopivaa pistettä, joka olisi jättänyt myös oikean kierron mahdollisuuden jäljelle. 9 rasti oli online-väliaikarasti ja sitä käytettiin usealla radalla. Tämä ei ollut miesten radalle paras mahdollinen sijainti. Vaihtoehtona oli koillispuolella oleva jyrkänne, joka hylättiin muiden ratojen vaatimusten vuoksi. Tälläkin välillä suora polkuun tukeutuva valinta oli nopein.

Toteutus:

Muutama juoksija erehtyi valitsemaan vasemman kierron, jolla tuli reilun minuutin tappio. Oikean puolen kierto oli muuten hyvä, mutta nousu rastimäkeen on turhan jyrkkä.

1. Siren 8.31 suoraan
2. Pajunen 8.32 suoraan
21. Saari Toni 9.34 oikealta
25. Lakanen Jonne 9.41 oikealta
36. Penttinen 10.05 vasemmalta

Image

9-12. Kilometrin väli takarinteeseen kivelle, jonka jälkeen pari rytmittävää rastia. Tähän lisättiin kaksi juomapaikkaa, jotta reitti ei ohjautuisi liikaa yhden pisteen kautta. Tehtävänä oli oikeastaan vain, kuinka hoitaa tien jälkeisen vihreän, vasemmalta, oikealta vai läpi. Rastinotto oli luoteesta helpompi kuin koillisesta.

Toteutus 9-10:

1. Taivainen 7.04 suoraan
4. Novikov 7.17
9. Pajunen 7.39
15. Lakanen 7.45

Image

12-13 (995m). Reitinvalinta vasemmalta tai oikealta. Testijuoksujen perusteella säädettiin rastin 12 sijaintia pohjoiseen mäen päältä, koska tiekierto vaikutti jopa minuuttia nopeammalta kuin oikealta polun kautta. Ihan optimaaliseen paikkaan sitä ei saatu, mutta siitä huolimatta tiekierto vasemmalta tuntui jäävän vielä selkeästi nopeimmaksi.

Toteutus:

1. Siren 7.34 oikealta
2. Pajunen 7.51 vasemmalta, ainoa tätä valintaa käyttänyt
6. Lakanen 8.04 oikealta
17. Novikov 8.33 oikealta
46. Sild 11.08 suoraan

Image

13-14 (588m). Siirtoväli online-rastille. Karsinnan ja finaalin maastonkäytön rajauksen vuoksi tässä ei voitu käyttää pitkää väliä Kontinvuoren pohjoispuolelle, mikä olisi tarjonnut mainioita valintoja.

Toteutus:

1. Novikov 4.17
8. Lakanen 4.33
6. Pajunen 4.28

Image

14-15 (1372m). Radan viimeinen varsinainen reitinvalintaväli. Tässä tarjottiin heti rastilta lähtiessä vain kaksi valintaa, suorassa kulmassa joko vasemmalle tai oikealle. Poikkeuksellinen rastilta lähtö, koska suoraan meno ei ollut mahdollista ylitsepääsemättömän jyrkännerivistön vuoksi. Väli jatkui valinnalla oikealta tietä pitkin tai vasemmalta Kontinvuoren rinnettä luovien. Oikealta tien kautta kierrettäessä rastille tulo tapahtui joko karsinnan lähtöpaikan kohdalta tai rastin takaa ajouraa pitkin. Rinnevaihtoehto arvioitiin miehille nopeimmaksi, alku vasemmalta ja keskimmäisen juomapisteen kohdalta rinnettä viistäen polulle ja tasoa rastille. Täsmälleen tätä valintaa ei ilmeisesti kukaan kuitenkaan käyttänyt. Oikean tiekierron nopeus hieman yllätti.

Toteutus:

1. Niemi 9.46 oikealta tietä ja lauantain lähtöpaikan kohdalta rastille
5. Lakanen 10.19, kuten Niemi
9. Novikov 10.34, kuten Niemi
10. Pajunen 10.36 lähtö vasemmalta, mutta sitten oikean kautta
12. Kymäläinen 10.39 oikealta ekaa polkua rastille
16. Föhr 10.51 oikealta takakautta rastille
18. Taivainen 10.55 jyrkänteiltä alas oikealta, mutta väli rinnettä

Image

15-Maali. 16 ja 17 teknisiä rinnerasteja. 17-18 -välillä mahdollisuus käyttää rinteenpäällä kulkevaa polkua kivisen rinteen sijasta. Toiseksi viimeinen rasti oli sama kuin lauantain karsinnassa. Tässä olisi ollut mahdollisuus muuttaa se toiseen kohteeseen, mutta se ei olisi juurikaan parantanut suunnistustehtävää vaan se olisi mennyt enemmän kikkailun puolelle.

Toteutus:

1. Siren 1.48, suoraan rinnettä pitkin
4. Pajunen 1.56, polun kautta
20. Novikov 2.05, suoraan
35. Lakanen 2.14, polun kautta

Image

 

D21

K-1 (1462m). Naisille tarjottiin alkuun pidempi reitinvalintaväli. Mahdollista oli juosta alku suoraan ja lopussa kiertää joko oikealta Hakolanvuoren yli tai kiertää Hakolanvuori menosuuntaan vasemmalta. Kolmas mahdollisuus oli kiertää Velakallionlammen vierestä polkua tai tietä Lullinvuorentielle. Rastipiste oli helppo jyrkänne kuviorajalla.

Toteutus:

1. Gunell 11.44, alku suoraan ja Hakolanvuori vasemmalta ympäri
2. Anttonen 12.04, kaikkein vasemmanpuolisin kierto, tämä tuntui sopivan Sarille
3. Kinni 12.06, sama reitti kuin Gunell
20. Dambe 13.49, Hakolanvuoren yli

Image

1-2 (522m). Rastivälillä oli kolme vaihtoehtoa, suoraan tiheikön läpi, tiheikkö oikealta kiertäen tai tien kautta. Tiekierto ei kannattanut koska tielle meno oli yhtä hidaskulkuista kuin tiheikkö, sekä tien kautta mennessä joutuu nousemaan ylimääräistä nousua n. 30m. Etukäteen ajateltiin nopeimman reitin olevan tiheikkö oikealta kiertäen.

Kakkosrasti näytti kartalta hankalalta, mutta maastossa näkyväisyys oli hyvä, sekä ennen rastia oleva notko ja käyränmuoto helposti hahmotettavissa.

Toteutus:

1. Anttonen 3.58, suoraan
2. Kinni 4.01, suoraan
13. Wennman 4.27, tiheikkö oikealta kuviorajaa pitkin
18. Kivelä 4.42, tiheikkö oikealta polun kautta
31. Kuuselo 5.15, tien kautta

Naisten keskinäisestä juoksuvoimasta on vaikea sanoa, mutta tiheikköön oli tullut ura, joka lienee auttanut jälkipään lähtijöitä.

Image

2-3 (859m). Väli oli sama kuin H18-sarjalla, mutta päinvastaiseen suuntaan. Asiasta keskusteltiin valvojan kanssa ja päätettiin jättää tällaiseksi. Välillä tarjottiin lammen kiertoa oikealta sekä pidempää kiertoa tienkautta. Rastipiste oli tulosuuntaan avautuva reilut 2 m korkea jyrkänne. Suoraan tullessa tiheikkö peitti näkyvyyden rastiympyrän reunalle saakka, mutta rastipisteessä näkyväisyys oli hyvä. Tiekiertoa käytettiin vähemmän kuin osasimme arvioida. Ihan täydellistä toteutusta sille valinnalle ei tehnyt kukaan.

Toteutus:

1. Norrgrann 6:12, suoraan
31. Viberg 8:19, tienkautta heikohkolla toteutuksella

Image

3-4 (267m). Lyhyt siirtymäväli. Rastipisteenä kumpare upeassa kuusikossa, välillä paljon luettavaa, mukava väli.

4-5 (837m). Tehtävänä oli arvioida laskeutuako notkoon vai juostako parempaa pohjaa mäen päällä tielle saakka ja siitä tasoa rastilla. Rastipiste iso kivi, 3m, näkyväisyys erinomainen.

Toteutus:

1. Viberg 6.35, oikealta mäen päällystä ja tasoa
3. Anttonen ja Kinni 6.48, oikealta mäen päällystä ja tasoa
6. Kivelä 6.56, suoraan notkon yli

Ei eroa valintojen välillä, toteutus ratkaisi.

Image

5-6 (176m). Lyhyt tekninen rastiväli ennen pidempää reitinvalintaa. Rastipisteenä pieni nenä, näkyväisyys erinomainen. Välillä oli liikaa kiviä luettavaksi, mutta takana olevaan tiheikköön peilaten pystyi juoksemaan vauhdilla rastille saakka.

Toteutus:

1. Anttonen 1:05

6-7 (1385m), online-väliaikarasti. Päävalinta oli joko suoraan vuoren yli tai eteläpuolelta kiertäen. Suoralla valinnalla nousut tulivat alkuun ja nousu pysyi lähes koko ajan juostavana. Kiertävällä reitillä alun nousu oli loivaa, mutta rastille joutui nousemaan tosi jyrkän rinteen. Kaikki mahdolliset valinnat tulivat käyttöön, myös Hakolanvuoren länsipuolenkierto.

Toteutus:

1. Viberg 12.10, Suoraan Hakolanvuoren yli, polkua mäkien väliin ja alas rastille
2. Kinni 12.25, sama valinta
3. Kivelä 12.56, Hakolanvuoren eteläpuolelta Lullinvuorentielle, rastille takakautta notkoa pitkin ylös.
7. Norrgrann 13.07, kaikkein eteläisin kierto
20. Kaskinen 14.49, valintana väistää Hakolanvuoren nousua länsipuolelta, ideana hyvä, mutta kierto jäi kesken ja joutui kulkemaan hidastavan tiheikön läpi.

Image

7-8 (252m). Lyhyt väli, jossa oli kolme valintaa. Ensimmäisenä mäki vasemmalta tai oikealta. Oikea valinta jakautui kahtia mäen jälkeen, joko suoraan tai vasemmalta suon kautta. Rasti pieni pistekumpare, näkyväisyys ja juostavuus koko välin ajan erinomainen. Yllättävän tasavahvat reitit, toteutus ratkaisi. Rasti oli rikkoutunut kisan aikana ja nojasi kumpareeseen, voi olla että tämän takia joku kilpailijoista on tehnyt virheen.

Toteutus:

1. Kinni 3.01, alku oikealta, loppu vasemmalta
2. Haajanen 3.09, alku oikealta loppu suoraan
4. Kivelä 3.17, vasemmalta

Image

8-9 (696m). Reitinvalinta oikealta tai vasemmalta. Rastipiste pienehkö jyrkänne, nenällä aukon takana. Etukäteen ajateltiin, että vasen kierto jäänee käyttämättä.

Toteutus:

1. Anttonen 6.39, oikealta
2. Kinni 6.41, oikealta
9. Norrgrann 7.45, vasemmalta

Image

9-10 (914m). Kolme valintaa, oikealta tienkautta, alku suoraan ja loppu joko tasoa tai vasemmalta polkua. Ennen kilpailua epäiltiin käytetäänkö muita kuin tiekiertoa, vaikka suoran valinnan tiedettiin olevan nopean. Tiekierrolta rastille noustessa vanha hakkuuaukko oli melkoisen hidas kulkea.

Toteutus:

1. Niittynen 6.50, tietä,
2. Anttonen 6.51, tietä
3. Kinni 6.54, suoraan

Aukolle lienee tullut jälkipään lähtijöitä helpottava ura.

Image

10-11 (286m). Tekninen väli rinteessä olevaan notkoon.

11-12 (269m). Viimeiselle metsärastille pystyi menemään rinnettä tai tukeutumaan rinteen päällä olevaan polkuun. Rinne oli kivisyytensä vuoksi huonokulkuinen.

12-13 (470m), 13-M (84m).

Image

Ohjeaikojen toteutuminen

Seuraavasta taulukosta käy ilmi kuinka ratamestarityössä ohjeaikojen valossa onnistuttiin. Aikojen tulkinnassa kannattaa ottaa huomioon, että keli kilpailun aikaan ja edeltävinä päivinä oli kuiva ja muutoinkin lähes optimaalinen. Muuratsalon tyyppisessä maastossa kostea keli ja vesisade olisi hidastanut etenemistä melko merkittävästi, ja tämä oli otettava huomioon ratoja suunniteltaessa. Etenkin karsintakilpailussa otettiin valvojienkin esityksestä hieman ”varman päälle” ja varottiin ylittämästä ohjemaksimiaikoja. Tämä johti siihen, että optimiolosuhteissa jäi marginaalia muutamissa sarjoissa maksimiaikoihin melko reilustikin. Finaalissa oltiin melko hyvin haarukassa, olosuhteet huomioiden. Täytyy myöntää, että ratapituudet olivat asia, joka etukäteen ehkä eniten aiheutti perhosia vatsanpohjassa ratamestareille. Erilaisista sattumuksista johtuen koejuoksut jäivät vähän turhan ohueksi, eikä aineistoa kilometriaikojen arvioimiseksi kertynyt ihan tarpeeksi.

Karsinta

                     

sarja

matka

1

2

3

4

5

Toteutunut ohjeaika

min

max

tuomio

km vauhti

H21 K1

6,76

0:45:21

0:46:08

0:46:28

0:47:08

0:47:14

0:46:28

 

1:00:00

0:13:32

0:06:52

H21 K2

6,73

0:46:24

0:47:31

0:48:21

0:48:21

0:49:20

0:47:59

 

1:00:00

0:12:01

0:07:08

H21 K3

6,8

0:46:10

0:46:41

0:46:44

0:47:12

0:47:23

0:46:50

 

1:00:00

0:13:10

0:06:53

H21 K4

6,73

0:45:42

0:46:25

0:46:43

0:47:22

0:47:51

0:46:49

 

1:00:00

0:13:11

0:06:57

H20 K1

5,41

0:42:07

0:42:14

0:43:44

0:44:08

0:44:56

0:43:26

 

0:50:00

0:06:34

0:08:02

H20 K2

5,41

0:40:14

0:40:32

0:41:06

0:41:41

0:41:48

0:41:04

 

0:50:00

0:08:56

0:07:35

H18 K1

4,68

0:35:42

0:38:23

0:38:36

0:39:25

0:39:42

0:38:22

 

0:45:00

0:06:38

0:08:12

H17 K1

4,17

0:29:58

0:31:57

0:31:59

0:33:02

0:33:19

0:32:03

 

0:40:00

0:07:57

0:07:41

H17 K2

4,14

0:32:11

0:32:27

0:33:53

0:33:55

0:34:00

0:33:17

 

0:40:00

0:06:43

0:08:02

H16 K1

3,33

0:26:02

0:26:08

0:26:20

0:26:47

0:27:14

0:26:30

 

0:35:00

0:08:30

0:07:58

H15 K1

3,21

0:26:09

0:26:24

0:27:56

0:28:16

0:29:03

0:27:34

 

0:35:00

0:07:26

0:08:35

D21 K1

4,47

0:36:26

0:36:27

0:37:00

0:37:15

0:38:29

0:37:07

 

0:45:00

0:07:53

0:08:18

D21 K2

4,55

0:36:49

0:37:01

0:37:35

0:38:58

0:39:05

0:37:54

 

0:45:00

0:07:06

0:08:20

D20 K1

3,87

0:38:43

0:38:45

0:39:37

0:39:42

0:39:56

0:39:21

 

0:40:00

0:00:39

0:10:10

D18 K1

3,72

0:34:59

0:35:35

0:39:12

0:39:26

0:39:35

0:37:45

 

0:40:00

0:02:15

0:10:09

D17 K1

3,28

0:31:20

0:32:03

0:33:16

0:33:36

0:33:47

0:32:48

 

0:40:00

0:07:12

0:10:00

D16 K1

2,89

0:25:02

0:27:26

0:27:26

0:27:28

0:27:34

0:26:59

 

0:35:00

0:08:01

0:09:20

D16 K2

2,92

0:24:51

0:25:09

0:26:03

0:26:05

0:27:18

0:25:53

 

0:35:00

0:09:07

0:08:52

D15 K1

2,7

0:21:54

0:22:29

0:23:47

0:24:33

0:24:55

0:23:32

 

0:35:00

0:11:28

0:08:43

Finaali

 

 

 

 

 

 

 

Lajisääntöjen SM-kilpailun ohjeaika

 

 

sarja

matka

1

2

3

4

5

Toteutunut ohjeaika

min

max

tuomio

km vauhti

H21

12,76

1:30:02

1:31:15

1:31:23

1:32:44

1:33:00

1:31:41

1:30:00

1:40:00

ok

0:07:11

H20

9

1:04:00

1:06:42

1:07:06

1:08:23

1:08:42

1:06:59

1:10:00

1:20:00

0:03:01

0:07:27

H18

8,01

1:03:39

1:03:44

1:03:45

1:04:47

1:06:51

1:04:33

1:00:00

1:10:00

ok

0:08:04

H17

6,66

0:45:23

0:53:57

0:54:31

0:55:23

0:57:29

0:53:21

0:50:00

1:00:00

ok

0:08:01

H16

6,25

0:45:56

0:50:53

0:50:54

0:51:17

0:51:39

0:50:08

0:45:00

0:55:00

ok

0:08:01

H15

5,03

0:40:22

0:41:27

0:43:20

0:43:52

0:43:57

0:42:36

0:40:00

0:45:00

ok

0:08:28

D21

8,63

1:08:20

1:10:53

1:12:32

1:14:06

1:14:34

1:12:05

1:10:00

1:20:00

ok

0:08:21

D20

6,07

0:52:27

0:53:09

0:54:27

0:54:39

0:56:43

0:54:17

1:00:00

1:10:00

0:05:43

0:08:57

D18

5,58

0:49:47

0:52:45

0:53:17

0:54:54

0:54:54

0:53:07

0:50:00

1:00:00

ok

0:09:31

D17

5,29

0:46:40

0:47:52

0:47:54

0:49:53

0:50:53

0:48:38

0:50:00

1:00:00

0:01:22

0:09:12

D16

4,73

0:40:08

0:42:04

0:43:10

0:43:57

0:44:16

0:42:43

0:45:00

0:55:00

0:02:17

0:09:02

D15

4,3

0:37:37

0:37:38

0:37:39

0:39:12

0:39:38

0:38:21

0:40:00

0:45:00

0:01:39

0:08:55

Kritiikkiäkin

Vaikka kilpailupaikalla ja erilaisilla foorumeilla palaute kisoistamme on ollut varsin myönteistä, kaikki eivät meidän ratamestareiden toiminnastamme niin pitäneet. SuunnistusNetin Pesupaikalla älynlahjojamme epäiltiin, ja meille tarjottiin seuraavissa kisoissa liikenteenohjaustehtäviä. Joita ei sivumennen sanoen pitäisi yhtään väheksyä, ne ovat oleellinen osa tapahtumajärjestelyä. Kommenteissa esitettiin mm. ettei ratamestari saisi vetää rastiväliviivaa ylipääsemättömän jyrkänteen yli, vaan rata tulisi pystyä selvittämään suoraan rastilta rastille… Perustelluin kritiikki kohdistui H 21 A-finaalin rastiin nro 14. Siinä reitinvalinnan seuraavalle rastille joutui tekemään heti rastilla tai mieluummin jo valmiiksi rastille tullessa, koska seuraavaa rastia kohti edettäessä vastaan tuli pian ylipääsemätön jyrkännerivistö. Ilmeisesti tällaiseen ei juuri ole Suomessa totuttu, vaikkapa Keski-Euroopassa tällainen tilanne on melko tavallinen.

Ratamestareiden työhön kuuluu muutakin kuin pelkkä ratasuunnittelu. Otamme täysin omaan piikkiimme sen, että Jere Pajuselle ei ollut enää finaalin rastivälillä 12-13 juomapaikalla juomaa tarjolla. Miehityksen selkeä ohjeistaminen paikalta poistumisesta jäi tekemättä. Pajunen oli ko. rastivälillä ainoa, joka valitsi vasemmalta kiertävän reitin, ja miehitys ehti poistua ennen hänen saapumistaan juomapaikalle. Tämä ei toki ole mikään puolustus, etenkin kun reitinvalinta oli hyvä, ennakkoon jopa nopeimmaksi arvioitu. Pahoittelemme tapahtunutta.

Hyvää loppukesää kaikille, ja potkua syksyn viimeisiin kisoihin! Ainakin KurkoCupissa nähdään...

Raimo Itkonen ja Vesa Klemettinen


21.8.2014

Muuratsalo mittaa asennetta

Kartat on painettu, ja siltä osin ratamestarien varsinainen ratasuunnittelutyö on paketissa. Kaikenlaista muuta pientä puuhaa kisojen tiimoilta kyllä riittää parin jäljellä olevan viikon ajaksi. Erilaisia tarkistuksia, kilpailuohjeiden viilaamista, lausuntojen laatimista, Emit-kapuloiden koodaamista, maastoon merkittävien alueiden nauhoituksia, karttojen pussitusta ja tietenkin rastien viemistä maastoon. Kiireistä aikaa työssäkäyville.

Kartan painotyö sujui suuremmitta kommelluksitta. Kuten odottaa saattoikin, painettu kartta on selkeälukuisempi kuin ratojen maastosuunnittelussa ja koejuoksuissa käytetyt tulosteet. Siitä huolimatta on syytä varautua 1:15000-mittakaavan myötä pienipiirteiseen lukukokemukseen ja ainakin harkita luupin tai vastaavan käyttöä mikäli näkökyky vähänkään sitä edellyttää. Syytä on myös huomioida vaikkapa se, että Muuratsalossa on runsaasti jyrkänteitä, ja paikoin jyrkänteiden jono saattaa pikaisella vilkaisulla näyttää polulta. Mikäli moinen ”polku” on merkittävässäkin roolissa reitinvalinnassa, voi asian paljastuminen kilpailutilanteessa tulla ikävänä yllätyksenä.

Muuratsalon kartat painettiin kirjapaino Karissa

Muuratsalon maaston haastavuus ja hienous tuli hyvin esille koejuoksuissa. Kuten aiemmin on jo mainittukin, maasto on melkoisen hidas verrattuna muutaman aikaisemman vuoden SM-pitkien maastoihin. Ratapituudet ovat yli 20 % lyhyempiä kuin viime vuonna Syötteen kisoissa. Etenkin karsintojen osalta on koetettu olla ylittämättä sääntöjen mukaisia tavoitemaksimiaikoja. Tosin osittain matkojen lyhyys on näennäistäkin, sillä monilla radoilla todellisuudessa juostava matka muodostunee jyrkkäpiirteisen maaston myötä merkittävästi linnuntietä mitattua reittiä pidemmäksi, toki reitinvalinnoista riippuen. Kesän pitkä ja kuivahko hellejakso saattoi hieman parantaa rehevimpien alueiden kulkukelpoisuutta, vaikuttaa siltä että aluskasvillisuutta olisi normaalia vähemmän.

Muuratsalon tyyppisessä maastossa on asenteen syytä olla kohdallaan. Himmailemalla vauhti putoaa dramaattisesti. Toivotamme ratamestarien puolesta mieleenpainuvia suunnistuselämyksiä ja onnistuneita reitinvalintoja. Tämä on viimeinen blogikirjoituksemme ennen kisoja, mutta kehoitamme tutustumaan lähempänä h-hetkeä julkaistavaan ratamestarien lausuntoon. Siinä kerrotaan hieman tiiviimmässä muodossa maastosta ja radoista, sekä jo tässä blogissa esille tulleita asioita että viime hetken huomiota.

Raimo Itkonen ja Vesa Klemettinen


Rastipukit odottavat rastilippuja ja suunnistajia Muuratsalossa

 


 

1.7.2014 

Ratamestarointia, with ups and downs, mutta eteenpäin mennään

Keskikesän juhlat on juhlittu ja urheilevan maailman huomio suuntautunut hetkeksi eteläisen Amerikan suuntaan. Jalkapallon MM-kisat on maailman hienoin urheilutapahtuma, heti Jukolan viestin jälkeen... Muuratsalossakin tapahtuu, SM-kisan järjestelyt etenevät kaikilla rintamilla. Kartta on loppusuoralla ja tilanne muutoinkin ratamestarien näkökulmasta seestynyt monella tapaa. Sitten viime blogikirjoituksen ratamestarityössä on eletty sekä myötä- että vastamäkiä.

Ikävä yllätys oli se, että yksi alueen lukuisista maanomistajista katsoi parhaaksi kieltää juuri harvennetun ja ajouritetun alueensa käytön. Harmillisinta asiassa oli se, että hänen palstansa oli pitkä ja kapea. Tämä aiheutti jonkin verran muutoksia alkuperäiseen ratasuunnitteluun, ja jouduimme tarkastelemaan hieman uudelleen myös maastonkäyttöä finaalien ja karsinnan välillä. Jokamiehenoikeuksien näkökulmastahan maanomistajalla ei olisi oikeutta kieltää muutaman suunnistajan juoksemista alueensa läpi, mutta noudatamme lajinsisäisiä periaatteita emmekä ohjaa ratoja sen läpi.

Avarakatseisuutta ja ymmärrystä osoitti sen sijaan ympäristöviranomaisena mm. Natura-alueiden ja yksityisten suojelualueiden suojelutavoitteista vastaava Keski-Suomen ELY-keskus. Saimme hakemuksemme mukaisen lupapäätöksen poiketa Muuratsalon kahden yksityisen suojelualueen suojelumääräyksistä, jotka sellaisenaan olisivat rajoittaneet suunnistustoimintaa niiden alueella. Lupapäätöksen perusteluissa otettiin huomioon, että kyse on kertaluontoisesta tapahtumasta, suojelualueiden alueelle mennään vain finaalipäivänä ja silloinkin vain pisimpien ratojen suunnistajien toimesta.

Arimmat lehtoalueet velvoitettiin lupapäätöksessä ohittamaan ratasuunnittelulla ja rastien sijoittelulla. Näillä edellytyksillä kisojen järjestämisen ei katsota vaarantavan alueiden suojeluarvoja. Hieno ja perusteltu päätös, eivätkä siihen sisältyvät ehdot mitenkään vaaranna tai heikennä ratasuunnittelua tai ratojen SM-tason mukaista vaativuutta. Olemme tästä kovasti kiitollisia ELY-keskukselle. Samoilla periaatteilla olemme saaneet myös Metsähallitukselta suostumuksen hyödyntää valtion omistamaa Lullinvuoren suojelukohdetta Muuratsalon etelärannalla.

Nyt on siis aika ja mahdollisuus lähteä täsmentämään alustavia ratasuunnitelmia. Käymme suunnitelmia lähiaikoina läpi kilpailun valvojien kanssa. Tarjoamme myös harjoituspaketteja lähiseudulla Muuratsalon kaltaisissa maastoissa. Tarjolla on siis Päijänteen seudun vuorimaastoa kolmessa eri kohteessa, lisätietoa löytyy näiltä kisasivuilta Palvelut/Harjoituspaketit-osiosta. Suosittelemme hyödyntämään mahdollisuuksia reivata ajatuksiaan jo hyvissä ajoin Muuratsalo-moodiin.

 


 

8.1.2014

Tammikuun alku 2014

Uusi vuosi mutta talvi antaa edelleen odottaa itseään. Itsenäisyyspäivän vaiheilla Jyväskylän seudulla käväisi jo hiihtolumetkin, mutta sitä riemua kesti vain muutaman päivän. Sen jälkeen onkin edetty jonkinlaista takakesää. Muuratsalon maasto on täysin lumeton. Jos asiasta haluaa löytää positiivisia puolia, niin nämä ilmastonmuutoksen airueet tarjoavat ratamestarityöhön uusia mahdollisuuksia maastokautta jatkamalla. Pienenä rajoitteena tosin on päivän pituus, valoisaa aikaa on työssä käyvälle tarjolla näinä vuoden lyhyimpinä päivinä lähinnä viikonloppuisin. Usvaisina ja sateisina päivinä sekin enemmän tai vähemmän hämärää.

Lunta on vain mantereen puolella siintävän Riihivuoren laskettelurinteillä
Lunta on vain mantereen puolella siintävän Riihivuoren laskettelurinteillä

Seurallamme oli muuten alustavissa suunnitelmissa tarkoitus järjestää tänäkin vuonna viimevuotiseen tapaan myös kansalliset hiihtosuunnistuskisat tässä tammikuun alkupuolella. Luovuimme kuitenkin siitä ja päätimme panostaa tänä vuonna vain näihin syksyn SM-kisoihin. Nyt kun ikkunasta ulos katsoo ei voi kuin onnitella itseään moisesta ratkaisusta. Palataan sitten hiihtosuunnistuksen osalta asiaan seuraavan vuoden puolella, varmaankin... Ja toki uskomme Keski-Suomessa vielä lumisiinkin talviin. Näillä näkymin pyrimme järjestämään jatkossa hiihtosuunnistuskisoja mahdollisuuksien mukaan vuosittain.

Lumettomia olosuhteita on Muuratsalossa hyödynnetty tarkistelemalla ja alustavasti merkkailemallakin kaavailtuja rastipisteitä. Kartta on havaittu hyvälaatuiseksi, haasteena on lähinnä kuvauksen pelkistäminen 1:15 000 mittakaavassa toimivaksi ja luettavaksi. Tavaraa maastossa riittää. Onneksi syksyn ja "talven" myrskyt eivät ole pahasti murjoneet saaren paikoin jyhkeitäkin kuusikoita.

Tuolla jossain sen pitäisi olla...
Tuolla jossain sen pitäisi olla...

Mukavia käyränmutkia
Mukavia käyränmutkia

Rastimäärite: Kiven alla?
Rastimäärite: Kiven alla?

 


 

14.11.2013

Marraskuu 2013

Kisakartta valmistuu pikkuhiljaa ja samalla hahmottuvat suunnitelmat maastonkäytöstä finaalien ja karsintojen kesken. Joka tapauksessa on selvää, että tulossa ovat sekä fyysisesti että suunnistustaitojen osalta haastavat SM-kisat, jotka eivät päästä kilpailijoita helpolla millään suunnistuksen osa-alueella. Näinhän se pitää SM-kisoissa ollakin. Muuratsalossa tultaneen näkemään viime vuosien hitaimpia pitkän matkan kisojen kilometrivauhteja.

Kääntäen maasto antaa ratamestareille mahdollisuuden laatia SM-kisojen arvoiset radat. Runsaat korkeuserot ja vaihteleva kulkukelpoisuus antavat pelimerkkejä pitkälle matkalle ominaisten reitinvalintatehtävien suunnittelulle. Alueelta löytyy runsaasti myös pienipiirteisiä, kallioisia alueita vaativia rastinottotehtäviä ja vaikkapa karsintaratojen hajontoja varten. Otamme mielenkiinnolla haasteen vastaan.

Näihin kisoihin ei menestystä tavoittelevan suunnistajan kannata välttämättä valmistautua Tipasojan tyyppisissä maastoissa. Jonkin verran merkitystä tulee väistämättä olemaan myös lähtöjärjestyksellä, sen verran reheviä maastonosia kilpailualueeseen sisältyy. Kannattaa siis haalia rankipisteitä kauden aikana sekä pitää asia mielessä lauantain karsinnassa.

Oman haasteensa ratasuunnittelulle asettavat Muuratsalon muutamat yksityismaiden luonnonsuojelualueet, joiden rauhoitussäädöksiin on kirjattu jokamiehenoikeuksien henkeä venytellen "suunnistus- ja maastokilpailujen ja – harjoitusten" järjestämisen kieltävä klausuuli.

Muuratsalon saari onkin luontonsa puolesta hienoa ja arvokasta aluetta, esitettiinpä sitä kansallispuistoksikin kun ympäristöministeriö viime vuoden lopulla uusien kansallispuistojen esityksiä keräili. Uskomme että asian tiedostavalla ratasuunnittelulla SM-kisat pystytään saarella järjestämään alueen luontoarvoja vaarantamatta.

Ratamestarit Raimo Itkonen ja Vesa Klemettinen