Preliminära tävlingsdirektiv

FM i sprintorientering och Världsrankingtävling (WRE) i Jyväskylä på söndag 15.5.2022

Regler

I tävlingen gäller FOF:s grenregler, specialdirektiv för FM‐tävlingar 2022, tävlingsspecifika direktiv givna av arrangörerna samt IOF:s WRE‐regler.

Funktionärer

Tävlingsledare: Ossi Heikkilä, sm2022.kilpailunjohto(at)suuntajyvaskyla.fi, puh. 050 3370130

Banläggare: Jarmo Puttonen, Kimmo Kaario, Teemu Katajisto

Tävlingens TA: Petri Annila

WRE kontrollant (IOF): Juhani Jetsonen

Bankontrollant: Vesa Taanila

Informatör: Kati Korhonen, sm2022.tiedotus(at)suuntajyvaskyla.fi, puh. 050 5442640

Jury: pj. Petri Saari (VaajTe), Marko Pitkänen (JRV), Seppo Keltamäki (JoKu)

Terräng

Tävlingsterrängen syns i kartan över träningsförbudsområdet. Terrängen består huvudsakligen av asfalt och hårt underlag, i kvalet finns också gräsområden. Höjdskillnaden ca. 25 meter. Fr.o.m. 1.5.2022 är det förbjudet att röra sig i tävlingsområdet (gäller också logi och ankomst till tävlingen).

Karta

Sprintorienteringskarta 5/2022 av Tommi Hakuli. H/D50 – skala 1:3000 / 2m A3, andra klasser skala 1:4000 / 2m A4. Kartan är i plastfodral. 

Specialtecken:

Lekställning, stor gunga, skylt eller sopbehållare

Spiraltrappa

Kontrollangivelser

Det finns lösa kontrollangivelser i startfållan både i kvalet och finalen. Kontrollangivelserna är också tryckta på kartan.

Kontroller

Vid kontrollerna finns skärmar och Emit-stämplingsenheter. Modellkontrollen finns vid info-pålen, där det också finns möjlighet att testa emit-kortet.

Klasser och banlängder

Klasser, banlängder, antalet kontroller, startplatser och antalet löpare som går vidare till A-finalen finns i en skild tabell

Tävlingsnummer 

Alla löpare använder tävlingsnummer. För A-finalen får löparna en ny nummerlapp men i B-finalen används kvalets tävlingsnummer. Nummerlapparna finns klassvis i pärmar vid starttröskeln. Nummerlapparna fästs på bröstet med medföljande säkerhetsnålar. Nummerlappen får inte vikas.

I A-finalen i klasserna M/W21 används nummervästar som finns vid starttröskeln.

Starttröskeln och starter

Kvalet: Starttröskeln används i alla klasser, avstånd 800m. Första start kl. 9.00 då också starttröskeln stängs. Snitseln börjar från infopålen och den måste följas.

Från starttröskeln är det 200m till start 1 (G1) och 450m till start 2 (G2). Följ absolut snitseln.

Vid starttröskeln finns det toaletter, plats inomhus samt ett begränsat område för uppvärmning.

Löparna i klasser D80, D85 och H85 erbjuds transport till starttröskeln. Samling vid infon kl. 8.30.

Finalen:  Starttröskeln används i alla klasser, avstånd 500m. Första start i A- och B-finalerna kl. 13.00, starttröskeln stängs kl 12.50. Snitseln börjar från infopålen och den måste följas.

Alla klasser har samma start dit man kan gå 9 min före starten. Avstånd från starttröskeln är 500m, man måste följa snitseln.

Vid starttröskeln finns det toaletter, plats inomhus samt ett begränsat område för uppvärmning.

Ingen starttröskel för klasser D80, D85 och H85. Samling vid infon kl. 12.45 för gemensam transport.

Klädtransport

Vid starttröskeln har de tävlande möjlighet att lämna sina egna klädespåsar för transport från startplatsen till tävlingscentralen. Påsarna transporteras till närheten av stämplingskontroll.

Startlistor

Startlistorna görs enligt FOF:s regler och specialdirektiv för FM-tävlingar. M21-och W21-seriernas startlistor är i enlighet med IOF:s världsranking. 

Kvaltävlingarnas startlistor finns till påseende på nätsidorna senast onsdag 11.5. samt på anslagstavlan och i förstart under tävlingsdagen. Kontrollera ditt emit-nummer från startlistan. Förändringar ska anmälas till sm2022.entry@suuntajyvaskyla.fi

A-och B-finalernas startlistor publiceras på nätsidorna och på anslagstavlan då kvalens resultat avgjorts.

A-finalernas starttider avgörs enligt kvalets resultat så att de bästa i kvalet startar sist. B-finalernas starter genomförs i alla klasser som intervallstart. Löpare som inte får ett godkänt resultat i kvalet, startar först i B-finalen.

Ingen B-final för klasser D14, D16, H40 och H65 utan diskade löpare kan delta i öppna banor. Starttiderna är f.r.o.m 5 minuter efter sista A/B- finalstarten och banan är B-finalbanan för dessa klasser. Ingen starttröskel för öppna banor.

De som inte kvalificerat sig till finalerna i M/W21-klasser, fördelas i grupper enligt kvalresultaten, så att de bästa är i första gruppen, de näst bästa i andra gruppen osv. Startintervallen är 1 minut.

Funktioner vid starten, kvalet

 • 5 minuter: tävlanden kallas vid namn till startfållan
 • 4 minute:, tävlande kan ta separata kontrolldefinitioner – egna fastsättningstillbehör
 • 3 minuter: nollning av Emit-brickan
 • 2 minuter:
 • 1 minut: förflyttning till karthinken med den rätta klassbeteckningen.

Kartan får tas vid startögonblicket. Det är den tävlandens ansvar att ta rätt karta.

Funktioner vid starten, finalen

 • 10 minuter: W/M21 GPS, starttröskeln
 • 9 minuter: förstart + starttröskeln; tävlanden kallas vid namn, kontrolldefinitioner – egna fastsättningstillbehör
 • 5 minuter: 
 • 4 minuter: 
 • 3 minuter: nollning av Emit-brickan
 • 2 minuter:
 • 1 minut: förflyttning till karthinken med den rätta klassbeteckningen.

Kartan får tas vid startögonblicket. Det är den tävlandens ansvar att ta rätt karta.

Kontroll av emit-brickan

Kontrollera att ditt emit-nummer är rätt på startlistan och att brickan fungerar. Emit-brickans funktion kan testas i TC:n. Ansvaret för att emit-brickan fungerar samt att den tävlande använder rätt nummer enligt startlistan, ligger på den tävlande själv. Användning av fel bricka har diskvalifikation som följd. Har brickan t.ex. gått sönder före tävlingen, bör bytet av brickan anmälas på förhand till sm2022.entry@suuntajyvaskyla.fi t.o.m. 14.5. kl 12.00. Bytet kan också göras vid info på tävlingsmorgonen (3€).

Emit-checkbiljetter finns tillgängliga vid avgångströskeln nära numren.

Tillåtna emit-brickor

Enligt FOF:s regler får man använda endast emit-brickor som inte har fixats på något sätt. Använd inte brickor efter byte av batteri.

Emit-hyreskort

Emit-hyreskort kan lösas ut vid infon i tävlingscentralen(5€). Kom ihåg alla lämna tillbaka kortet (avgift 70€).

Mål

I tävlingen används målstämpling. Därefter följer den tävlande till stämpelkontrollen. Eventuella oklarheter i tävlingen behandlas vid klagomuren. Kartorna samlas inte in i målet.

Målet stängs i kvalet kl. 11.15 och i finalen kl. 17.30.

Protester

I WRE klasser ska klagomål och protester vara skriftligt inlämnade till info senast 15 minuter efter att officiella tävlingsresultat publicerats på resultattavlan. I andra klasser är tidsgränsen 30 minuter. Kvalet och finalen är två skilda tävlingar. Protester utförs enligt SSL:s grenregler för orientering punkt 6.4, samt i WRE i enlighet med WRE‐direktiv.

Toaletter, klädombyte och tvätt 

Det finns toaletter i TC:n, starttröskeln och vid snitseln til TC:n. I närheten av TC:n finns det några utrymmen för klädombyte och tvätt.

Förbjudna områden

Ett område eller objekt som på kartan är markerat som avspärrat eller förbjudet får inte beträdas, dvs. man får inte gå över, under eller genom ett sådant ställe eller använda det på något sätt. Detta kontrolleras och har diskning som följd.

Sprinttisuunnistuksen kielletyt kohteet:

Kontrollerade vägövergång

Alla klasser går över vägar som är förbjudna områden. Det finns särskilda övergångsställen som är markerade med röda stolpar. Man måste löpa mellan stolparna (se bilden). Det finns trafikstyrning och kontroll vid dessa övergångsställen. Annars ska löpare vara försiktiga vid vägövergångar.

Två exempel på kartan:

1. Tillåten vägövergång 2. Tillåten vägundergång

Skor

Användning av spik- och dubbskor är förbjuden.

Vätske

Inga vätskekontroller.

GPS-uppföljning

Tävlande i A-finalen i klasserna M/W21 förses med obligatoriskt GPS-uppföljningsinstrument från arrangörernas sida. GPS-västarna och GPS-instrumenten utdelas vid förstarten.

Instruktioner för avbrutna

Avbryter man tävlingen, ska man anmäla sig i målet

Priser, antal och tidspunkt för prisutdelning

I FM-klasserna belönas tre (3) bästa med FM-medalj, i H/D14-21 de på placeringar 4–10 och i H/D35-70 placeringar 4-6 med FM-plaketter. I H/D75,80 och 85-klasserna belönas enbart medaljörerna. Prisutdelningen sker klassvis efter resultaten har blivit färdiga enligt en separat tidtabell.

Fotografering och videoinspelning

I terrängen och i TC:n finns det fotografer samt utrustning som fotograferar och inspelar tävlingen.

Ankomst, vägvisning och parkering

Kolla separat anvisning på nätsidorna och följ anvisningen.

INFO

Infon öppnas klo 8.00 i tävlingscentralen och hjälper med bl.a. följande: Emit- förändringar, uthyrning av emit-brickor och hittegods.

Första hjälp

I tävlingscentralen finns första hjälp med läkare och första hjälp -grupp.

Barnpassning

I TC:n finns barnpassning för små barn, förhandsanmälning t.o.m 5.5. till sm2022.muksula(at)suuntajyvaskyla.fi.

Föreningstält

Det är inte tillåtet att sätta upp föreningstält i TC:n.

Restaurang

I TC:n finns en restaurang som serveras lunch kl 10-17.

Kafé

Det finns ett kafé i TC:n. I kafét kan man betala med kort, Mobile Pay och kontant.

Hittegods

Efter tävlingen kan hittegods höras efter i nummer 050 3544027 eller via e-post katja.kaario(at)gmail.com.

LYCKA TILL I TÄVLINGEN!

Suunta Jyväskylä ry