Liikennejärjestelyt SM-keskimatkan kilpailuissa Paljakossa 29.-30.8.

Opastus ja lähestyminen

Opastus järjestetään Korpilahden ja Joutsan väliseltä tieltä 610 (Vespuolentie). Opastus alkaa Oittilan Pisaran (liityntäpysäköintialue) kohdalta teiden 610 ja 16637 (Oittilantie) risteyksestä. Liikenne Oittilan Pisarasta henkilöautojen pysäköintialueille ohjataan Oittilantietä pohjoiseen. Kevyt liikenne pohjoisen parkkialueiden ja Oittilan Pisaran välillä kulkee puolestaan Oittilantietä etelään ja jatkaa Oittilan Pisaran kautta kilpailukeskukseen Sulkujärventietä länteen. Ajoneuvoliikenne Sulkujärventiellä on kielletty, polkupyörille se on kuitenkin sallittu. Rutalahden suunnasta saavuttaessa Oittilantie johtaa henkilöautojen pysäköinnin ohjaamisen alkuun. Opastus on paikoillaan la 29.8.2020 klo 6.30 alkaen.

Pysäköinti

Henkilöautot:

Pysäköinti tapahtuu ohjatusti peltoalueella Ruutana. Navigointiosoite pysäköintialueelle P1: Raidanlahdentie 86, Jyväskylä ja pysäköintialueelle P2: Tasakankaantie 30, Jyväskylä. Matkaa kilpailukeskukseen on 2,5 - 3,0 km. Varaa riittävästi aikaa siirtymisiin. Pysäköintimaksu maksetaan kortilla infoon kilpailukeskuksessa, tasarahakäteinen käy myös. Pysäköintimaksu yhdeltä päivältä on 5 € ja kahdelta päivältä 8 €. Pysäköintilippuun on merkittävä ajoneuvon rekisteritunnus. Pysäköintialueelta poistuttaessa pysäköintilippu tarkistetaan. Pysäköintialueella myydään vain yhden päivän lippu hintaan 5 € joko kortilla tai tasarahana käteisellä.

H/D80- tai H/D85-sarjaan osallistuvaa henkilöä kuljettava auto voi pysäköidä sunnuntaina 30.8. VIP-pysäköintialueelle, joka on n. 700 m päässä kilpailukeskuksesta. Navigointiosoite on Veijontie 20, Jyväskylä. Saapumisoikeus tarkistetaan Veijontien ja Vespuolentien risteyksessä. Pysäköintimaksu ja maksukäytännöt ovat kuten edellä kohdassa henkilöautojen pysäköinti.

Matkailuautot ja moottoripyörät: 

HUOM: Yhdistelmää vetoauto-asuntovaunu/peräkärry ei oteta vastaan millekään kilpailun pysäköintialueelle.

Matkailuautojen ja moottoripyörien pysäköinti tapahtuu alueella Veijo, navigointiosoite on Veijontie 20, Jyväskylä. Matkailuautot ohjataan pysäköintiin lähekkäin, reilusti alle 4 metrin turvavälein. Telttojen, markiisien tms. levittäminen ei ole sallittua. Pysäköintimaksu ja maksukäytännöt ovat kuten edellä kohdassa henkilöautojen pysäköinti. Yöpyminen pysäköintialueella ei ole sallittua.

Pysäköinti avataan lauantaina ja sunnuntaina klo 6.30, jota aiemmin pysäköintialueille ei saa mennä. Pysäköintialue suljetaan illalla klo 20 mennessä. Pysäköintialueilla yön yli pysäköinti tai yöpyminen ei ole sallittua.

Bussit:

Bussien purku ja lastaus tapahtuu Oittilan Pisarassa, josta kilpailukeskukseen on matkaa n. 900 m. Navigointiosoite on Vespuolentie 1185, Jyväskylä.

Bussit voidaan pysäköidä tien 610 varteen P-levikkeille Vaarunvuorien päälle 2-3,5 km:n päähän Oittilan Pisarasta. Pysäköintimahdollisuus on myös n. 5 km:n päässä Kärkistensalmella.

Lisäohjeita:

Ruuhkien välttämiseksi autojen pysähtyminen purkua / lastausta varten ei ole sallittu Vespuolentien (610) ja Oittilantien (16637) risteyksessä eikä kummallakaan tiellä risteyksen lähialueella. Oittilantiellä Vespuolentien ja pysäköintialueen välillä ei saa pysähtyä purku-/lastaustoimia suorittamaan. On huomioitava, että kilpailujen ajaksi teille 610 ja 16637 on asetettu tilapäisiä nopeusrajoituksia sekä pysäyttämis- ja pysäköintikieltoja. Tiellä 610, pitkälti Oittilantien risteyksen kummallakin puolella tiessä on sulkuviivaa, mikä jo sinänsä on pysäyttämis- ja pysäköintikielto! Pysäköinti ei ole myöskään sallittua Oittilantieltä pysäköintialueille johtavilla kapeilla Raidanlahdentiellä ja Tasakankaantiellä. Kilpailijoiden / saattajansa pysäköinti Oittilan Pisarassa on kielletty. Saapumis- sekä poistumisliikenteessä hyvin lyhytkestoiset matkustajien & reppujen purku- ja lastaustoimet ovat sallittuja Oittilan Pisarassa myös henkilöautoille, ellei liikenteenohjaajat ruuhka- tms. tilanteen vuoksi toisin opasta. Polkupyörien tms. pidempikestoisen lastin purku tai lastaus ei ole sallittua Oittilan Pisarassa.

Kevyt liikenne:

Pysäköintialueen ja kilpailukeskuksen välinen kevyt liikenne opastetaan kulkemaan Oittilantietä ja Sulkujärventietä pitkin. Oittilantiellä kävelyliikenne noudattaa oikeanpuoleista liikennettä kisakeskukseen tultaessa ja vasemmanpuoleista liikennettä kilpailukeskuksesta pysäköintialueen suuntaan: kumpaankin suuntaan kävellään tien länsilaitaa. Polkupyörät noudattavat liikennesääntöjen mukaista oikeanpuoleista liikennettä mennen tullen. Kevyelle liikenteelle Vespuolentien ylitys on sallittu vain merkityn suojatien kohdalla Sulkujärventien risteyksen lähellä. Oittilantien ja suojatien välissä kevyt liikenne kulkee Oittilan Pisarassa ja Vespuolentien pohjoisreunan pientareella. Polkupyörille (yms.) on maksuton metsäparkki kilpailukeskuksen pohjoisosassa. Kevyen liikenteen kulkuväylät ovat kaikki hiekkapintaisia eivätkä sovellu liikkumiseen esim. pienipyöräisillä potkulaudoilla.