Preliminärä tävlingsdirektiv

FM i medeldistans i orientering (G1 + G2) och världsrankingtävling (WRE) 29.-30.8.2020 i Paljakko, Jyväskylä

Slutgiltiga direktiv finns på anslagstavlan i TC.

Tävlingsregler och -anvisningar

I tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds regler, specialdirektiven för FM-tävlingar 2020 samt arrangörernas direktiv och IOF:s regler för WRE-tävlingar.

COVID -19

Kolla särskilda anvisningar på nätsidorna (på finska).

Terräng

Terrängen består av backområden av vilka det största är Paljakko med sina klippor och branter. Underlaget är ställvis lite stenigt.

Karta

Orienteringskarta 1:10 000, i klasserna H/D45 och äldre 1:7 500, ekvidistans 5m, tryckt 8/2020. Kartans storlek A4, i plastfodral. Kartläggare Timo Sivill. Kartbyte i A- och B-finalen för H21 samt i A-finalen för D21. Löparen tar sin nya karta ur en hink med den rätta klassbeteckningen.

Kontrollangivelser

Lösa kontrollangivelser finns för alla klasser både i kvalen och i finalerna (A och B). Lösa kontrollangivelser finns i startfållan. Fodral eller material för fastsättning av lösa kontrollangivelser erbjuds inte. Kontrollangivelserna är också tryckta på kartan.

Kontroller

Vid kontrollerna finns skärmar och emit-stämplingsenheter. Modellkontrollen finns vid info-pålen, där det också finns möjlighet att testa emit-kortet.

Klasser, banlängder, antalet kontroller, stigning, startplatser och antalet löpare som går vidare till A-finalen finns i en skild tabell.

Tävlingsnummer

Alla löpare använder tävlingsnummer. För A-finalen får löparna en ny nummerlapp men i B-finalen används kvalets tävlingsnummer. I kvalet och de direkta finalerna finns nummerlapparna i förstarten och i A-finalerna vid starttröskeln (klassvis i pärmar). Glöm inte handdesinfektion innan du tar ditt nummer! Nummerlapparna fästs på bröstet med medföljande säkerhetsnålar. Nummerlappen får inte vikas.

Starttröskel

Starttröskeln används på söndagen i A-finalerna för grupp 1. Endast tävlande som i tid överskridit starttröskeln och tagit sin nummerlapp kan delta i tävlingen. Löparna måste vistas vid starttröskeln tills den egna starttiden. Mobiltelefoner får inte användas vid starttröskeln. Starttröskeln stängs kl 09.50.

Förstart

I tävlingen används förstart där löpare tar sina nummerlappar och emit-kontrollappar. Från förstarten kan man gå till startplatsen 10 minuter före starttiden. Starttiderna ropas ut i förstarten.

Klädtransport

I A- finaltävlingen för grupp 1 har de tävlande möjlighet att lämna sina egna klädespåsar för transport från startplatsen till tävlingscentralen. Påsarna lämnas in vid starttröskeln och de bevakas.

Avstånd till start och starttröskeln samt snitsel

Den röda snitseln börjar från info-pålen. Man bör följa snitseln till startplatsen. Vägen till startplatserna går mestadels längs vägar och åkrar. Startsnitselns färg är röd.

Lördag:

Start 1 1200 m (800 m till förstart)

Start 2 1150 m (800 m till förstart)

Söndag:

Start 1 2000 m (1600 m till starttröskeln och 1900 m till förstart), grupp1 A- och B-finaler, grupp 2 B-finaler

Start 2 1800 m, grupp 2 direkta finaler och A-finaler

Startlistor

Startlistorna görs enligt FOF:s regler och specialdirektiv för FM-tävlingar. M21-och W21-seriernas startlistor är i enlighet med IOF:s världsranking.

Kvaltävlingarnas startlistor finns till påseende på nätsidorna senast torsdag 27.8. kl 9 samt på anslagstavlan och i förstart under tävlingsdagen. Kontrollera ditt emit-nummer från startlistan. Förändringar ska anmälas till sm2020.entry@suuntajyvaskyla.fi

A-och B-finalernas startlistor publiceras på nätsidorna då kvalens resultat avgjorts.

A-finalernas starttider avgörs enligt kvalens resultat så, att de bästa i kvalen startar sist.

B-finalernas starter genomförs i alla klasser som intervallstart. Startlistorna finns till påseende på anslagstavlan. Löpare som inte får ett godkänt resultat i kvalet, startar först i B-finalen.

De som inte har kvalificerat sig till A-finalen i M/W21-klasser, fördelas i jämnstora B-finalgrupper enligt kvalresultaten. I M/W21-klasser får de som inte deltagit i kvalet inte heller delta i B-finalen.

Startintervallen är 1 minut i kvalet och B-finalerna (2 minuter i H/D21 B-finaler) och 2 minuter i A-finalerna.

Tävlingens första starttider:

Kvaltävlingens första start är kl 9.30.

Grupp 1: A-finalens första start är kl 9.30 och B-finalens kl 11.30.

Grupp 2: direkta finaler utan kval, första start kl 13.30, B-finalen kl 15.45 och A-finalen kl 15.45.

Funktioner vid starten

  • 5 minuter: tävlanden kallas vid namn till startfållan
  • 4 minuter: tävlande kan ta separata kontrolldefinitioner – egna fastsättningstillbehör
  • 3 minuter: nollning av emit-brickan
  • 2 minuter: modellkarta till påseende
  • 1 minut: förflyttning till karthinken med den rätta klassbeteckningen.

Kartan får tas vid startögonblicket. Det är den tävlandens ansvar att ta rätt karta.

Kontroll av emit-brickan

Kontrollera att ditt emit-nummer är rätt på startlistan och att brickan fungerar. Emit-brickans funktion kan testas i TC:n. Ansvaret för att emit-brickan fungerar samt att den tävlande använder rätt nummer enligt startlistan, ligger på den tävlande själv. Användning av fel bricka har diskvalifikation som följd. Har brickan t.ex. gått sönder före tävlingen, bör bytet av brickan anmälas på förhand t.o.m. fredag 28.8. kl 12.00.

Tillåtna emit-brickor

Enligt FOF:s regler får man använda endast emit-brickor som inte har fixats på något sätt. Använd inte brickor efter byte av batteri.

Emit-hyreskort

Emit-hyreskort kan lösas ut vid infon i tävlingscentralen(5€). Byte/förändring av emit i infon (3€).

Mål

I tävlingen används målstämpling. Därefter följer den tävlande till stämpelkontrollen. Eventuella oklarheter i tävlingen behandlas vid klagomuren.

Efter målgången lämnas kartorna in till återvinning för att undvika eventuell coronasmittning. Kartorna returneras inte utan man kan skriva ut sin karta senare.

Fjärrmål används på söndagens finaler i klasserna H/D15-16, H65-85 och D50-85. Efter målstämplingen går de tävlande till stämpelkontrollen och därefter följer snitseln till TC:n.

I kvalet stängs målet kl 17.30.

På finaldagen stängs målet kl 19.00.

Toaletter, omklädning och tvätt

Det finns bajamajor och pissoarer i TC:n samt i kvalets förstart (4+1), finalens starttröskel (6+1), P-platser och i tvättområdet.

Omklädning och tvätt sker i terrängförhållanden. Tvätt ligger inte vid TC:n utan närmare parkering vid sjön Päijänne. Det finns möjlighet att simma. Kolla närmare läge av kartan över TC:n.

I TC:n finns det möjlighet till handtvätt med såpa.

Förbjudna områden

Förbjudna områden finns på kartan och vissa av dem har också utmärkts i terrängen.

Orienteringsskor

Det är förbjudet att använda spikskor.

Vätske

Inga vätskekontroller i terrängen. I mål finns vatten som självservering.

GPS-uppföljning

Tävlande i A-finalen i klasserna M/W21 förses med obligatoriskt GPS-uppföljningsinstrument från arrangörernas sida. GPS-västarna och GPS-instrumenten utdelas vid förstarten.

Instruktioner för avbrutna

Avbryter man tävlingen, ska man anmäla sig i målet.

Priser, antal och tidspunkt för prisutdelning

I FM-klasserna belönas tre (3) bästa med FM-medalj, i grupp 1 de på placeringar 4–10 och i grupp 2 placeringar 4-6 belönas upp till (inkl.) H/D70 med FM-plaketter. I H/D75-, 80- och 85-klasserna belönas enbart medaljörerna. Prisutdelningen sker klassvis efter resultaten har blivit färdiga.

Fotografering och videoinspelning

I terrängen och i TC:n finns det fotografer samt utrustning som fotograferar och inspelar tävlingen.

Vägvisning och parkering

Kolla separat anvisning på nätsidorna.

INFO

Infon är belägen i tävlingscentralen och hjälper med bl.a. följande: emit-förändringar, uthyrning av emit-brickor, hittegods och parkeringsavgift.

Första hjälp

I tävlingscentralen finns första hjälp, med läkare och första hjälp -grupp. I söndagens fjärrmål finns det också första hjälp som har utmärkts på tävlingskartan. Första hjälp -gruppen har tillgång till terrängtransporter (terränghjuling). Starterna har kontakt med första hjälpen.

Barnpassning

Endast vid absolut behov, förhandsanmälning t.o.m 27.8. kl. 20 till sm2020.muksula(at)suuntajyvaskyla.fi. Barnpassningen är utomhus (skyddstak finns), utrustning enligt väderlek.

Föreningstält

Det är inte tillåtet att sätta upp föreningstält i TC:n.

Kafé

Det finns ett kafé med korvförsäljning i TC:n med ingen varm lunch. I kafét kan man betala med kort och kontant (jämna pengar).

Prislista:

Kaffe/te: 1,50

Mackor: 2,50

Sämla: 2,00

Läsk/vichy: 2,00

Saft: 1,00

Korv: 2,00

Chocklad: 1,00

Godispåse: 2,00

Hittegods

Efter tävlingen kan hittegods höras efter i nummer 050 3544027 eller via e-post katja.kaario(at)gmail.com.

Tävlingsorganisation

Tävlingsledare: Hannu Korhonen 040 5724 538, och Jouni Sipiläinen 040 5816846, sm2020.kilpailunjohto(at)suuntajyvaskyla.fi

Informatör: Kati Korhonen, 0505442640, sm2020.tiedotus(at)suuntajyvaskyla.fi.

Kontrollant (TA): Jarmo Puttonen, 040 5169928

IOF kontrollant (WRE): Jaakko Lajunen, 0400 142222

Bankontrollant: Tuomo Marttinen, 0500 833164

Banläggare: Raimo Itkonen 040 5835802, Vesa Klemettinen 0400 790805 och Teemu Katajisto 050 3865662

Mål och resultat: Jani Kurhinen, 040 5838430, sm2020.entry(at)suuntajyvaskyla.fi

Starter: Markku Alakoski, 040 5638630

Info: Tarja Lepo 040 8360086, och Katja Kaario 050 3544027

Kafé: Saana Sivill 044 0604680

Första hjälp: Jouni Sipiläinen 040 5816846

Speaker: Ossi Heikkilä 050 3370130

Tävlingsjury

Ordförande: Pasi Valkonen IHR

Medlemmar:

 

LYCKA TILL I TÄVLINGEN!

Suunta Jyväskylä rf