Ratamestareiden ja valvojan lausunto

Koronapandemian runteleman suunnistuskauden ensimmäiset maastosuunnistuksen SM-kisat käydään Päijänteen rantamaastoissa Korpilahden Paljakossa. Kilpailualue jakautuu karkeasti kahteen erityyppiseen maastonosaan. Eteläosa on melko yhtenäistä metsäaluetta, josta suuren osan muodostaa Metsähallituksen suojelumetsä. Alueen läpi kulkee mökkitie. Selkeitä metsäkuvioiden rajoja ei ole, lukuun ottamatta muutamia taimikoita kilpailukeskuksen länsipuolella. Vaihtelua tuovat mäkialueet ja niiden välissä kulkevat suojuotit. Maaston peitteisyys, loppukesän kasvillisuudesta johtuva rajoittunut näkyvyys ja paikoin Päijänteen rantamaille tyypillinen maapohjan kivisyys tarkkojen rastipisteiden ohella rajoittanevat hieman vauhdinpitoa.

Kilpailualueen pohjoisosaa hallitsee Paljakon kallioinen ja osin jyrkänteinen mäkialue. Tarjolla on hienoja maisemia ja eri suuntiin kallistelevaa, jyrkkyystasoltaan vaihtelevaa rinnettä. Osa jyrkänteistä on melko pitkiä ja ylipääsemättömiä, ja kannattaa olla tarkkana millä tasolla liikkuu. Paljakon alarinteillä on jonkin verran hakkuutähteitä viimevuotisen harvennuksen jäljiltä. Nämä alueet on hyvin kuvattu karttaan hidastavan maapohjan merkinnällä. Lähempänä kisakeskusta kasvillisuus on hieman rehevämpää ja maapohja paikoin kivisempää.

Karttaan on merkattu kielletyksi alueeksi muutama ylipääsemätön suo sekä viljapelto. Kiellettyjen alueiden reunoista vain osa on merkattu maastoon (kartassa raja yhtenäisellä viivalla). Kilpailualueen eteläosassa oleva ladon raunio on merkattu kielletyksi yhtenäisellä, ympäri kiertävällä nauhoituksella. Muutamiin ojiin on rakennettu ja karttaan merkitty ylityspaikkoja, joita pitkin ne ovat helpoimmin ylitettävissä.

Kisojen siirryttyä keväältä myöhäiskesään myös ratapituuksia jouduttiin sovittamaan uudelleen vastaamaan paikoin rehevämpää kasvillisuutta. Finaalissa lyhyemmillä radoilla on (kilpailukutsusta poiketen myös R1:n nuorimmilla sarjoilla) käytössä etämaali, jotta maaston parhaat osat saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä. H/D21-sarjojen A-finaaleilla sekä H21-sarjan B-finaaleilla on kartanvaihto.

Kilpailukartta on Timo Sivillin käsialaa, sama kartoittaja vastasi myös edellisen SM-kisamme kartasta Muuratsalossa 2014. Jälki on totutun tarkkaa ja tasalaatuista. Kartassa on kuvattu joitakin kuviorajoja, pieniä aukeita ja ajouria, jotka ovat loppukesän kasvillisuudesta johtuen paikoin heikosti havaittavissa maastossa.

Rami, Teemu, Vesku ja valvoja-Tuomo