Suunta Jyväskylä

Suunta Jyväskylä

Suunnistuksen erikoisseura

Arvot ja visio Liity jäseneksi

Anna palautetta

Suunta Jyväskylän visio, arvot ja toiminnan painopisteet

Visio

Suunta Jyväskylä on suunnistuksen huippuseura keskisessä Suomessa. Seura on vakiinnuttanut asemansa huippusuunnistuksessa ja arvokisojen järjestäjänä. Laadukas toiminta kattaa koko suunnistajan polun ja tarjoaa kaikille kiinnostuneille elämyksiä lajin parissa.

Arvot

Avoimuus

Seuraan on helppo tulla, ja jokainen voi harrastaa suunnistusta omien tavoitteidensa mukaisesti. Teemme aktiivisesti yhteistyötä muiden suunnistus- ja urheiluseurojen ja liikunnan alan toimijoiden sekä Jyväskylän kaupungin kanssa. Viestimme toiminnastamme avoimesti, havainnoimme ympäristöämme ja kuuntelemme jäsenistöämme.

Laadukkuus

Laadukkaat kartat ja harjoituspaikat, monipuoliset harjoitukset ja osaavat ja koulutetut ohjaajat, valmentajat ja ratamestarit luovat suunnistajille edellytykset harrastaa ja kehittyä seurassa. Lasten suunnistuskoulutus lähtee lasten tarpeista ja on kasvattavaa, opettavaa, hauskaa ja kannustavaa. Paneudumme kisajärjestelyihimme huolella jokaisella osa-alueella ja pidämme yllä kykyämme järjestää korkealaatuisia suunnistuksen arvokilpailuja.

Vastuullisuus

Kunnioitamme luontoa ja huomioimme ympäristön kaikessa toiminnassamme. Hyvät suhteet maanomistajiin ovat lajimme harjoittamisen edellytys. Edistämme seurassamme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää. 

Yhteisöllisyys

Toiminnassamme korostuu yhdessä tekeminen niin harjoittelussa kuin kuntorastien ja kilpailutapahtumien järjestelyssäkin. Arvostamme talkootoimintaa ja rohkaisemme osallistumaan siihen. Hyvä ilmapiirimme kannustaa tulemaan mukaan seuraan ja toimintaamme sekä innostaa urheilijoitamme tavoittelemaan kilpailumenestystä aina kansainväliselle huipulle asti. Näkyvät seura-asut ja muut tunnukset luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Panostamme ja osallistumme viesteihin niin huipputasolla kuin seurahengen luojinakin.

Toiminnan painopisteet

  • suunnistuskoulu – elämyksiä ja onnistumisia
  • huippusuunnistus – eväät menestykseen
  • kuntorastit – sopivia haasteita jokaiselle
  • kilpailujen järjestäminen – laatua kansallisista arvokisoihin
  • kartoitustoiminta – suunnistajan liikuntapaikat kunnossa