Suunta Jyväskylä

Suunta Jyväskylä

Suunnistuksen erikoisseura

Mitä suunnistus on? Liity jäseneksi

Anna palautetta

Ratamestareiden ja valvojan tuumailut

Suunta Jyväskylä tarjoaa taas kahden keskimatkan kilpailun ”SM-formaatilla”, eli aamupäivän kisa juostaan lyhennetyillä keskimatkoilla ja iltapäivä sääntömääräisillä. Kisat käydään suurimmaksi osaksi eri maastonosissa, mikä tuo niille omat luonteensa. Aamupäivällä ratojen alkuosalla on tuoretta harvennushakkuualuetta, jossa on jonkin verran hakkuutähdettä. Rankapuu on kuitenkin pääosin kerätty pois, eikä juostavuus ole pahimmalla mahdollisella tavalla heikentynyt. Harvennusalueilla on myös melko runsaasti ajouria. Ratojen loppuosalla päästään peitteisempään maastoon.

Iltapäivällä liikutaan Touruvuoressa, osittain suojelualueella. Korkeuseroja on enemmän kuin aamupäivällä. Rinnerastit ja rajoittuneempi näkyvyys asettavat omat haasteensa kisailijoille. Miesten pääsarjassa käytetään kartankääntöä, eli radan loppuosa on painettu kartan kääntöpuolelle.

Kartta on selkeälukuinen ja laadukas. Omat haasteensa kartan teolle asettivat kireä aikataulu ja myöhäinen kevät. Lumi viipyi maastossa pitkään. Tämä näkyy harvennetuilla alueilla ajourien kuvauksessa, jossa rajanveto karttaan merkitsemisessä on ollut haastavaa. Selkeimmät urat on kuvattu keltaisella, ja ne näkyvät myös maastossa. Muitakin ajouria kuitenkin on, eikä suunnistusta kannata kokonaan niihin perustaa. Polkurikkaalla virkistysalueella on myös pienempiä, karttaan merkitsemättömiä polku-uria. Vaaleamman vihreällä merkityt tiheiköt voivat olla paikoin vaikeita hahmottaa näin lehdettömänä aikana.

Lämpimät viime päivät ovat aiheuttaneet sen, että lumi on maastosta jo lähes hävinnyt. Pohjoisrinteillä varjoisista paikoista sitä vielä löytyy, mutta sillä ei suunnistuksen kannalta ole enää merkitystä. Vielä viikko sitten näytti huomattavasti pahemmalta. Joidenkin polkujen pohjilta löytyy vielä vähän jäätä.

Toivotamme onnistuneita suorituksia ja suunnistuselämyksiä Uuden Touruvuoren keskimatkalla!

Raimo Itkonen, Vesa Klemettinen ja Kaapro Häkkinen