Suunta Jyväskylä

Suunta Jyväskylä

Suunnistuksen erikoisseura

Mitä suunnistus on? Liity jäseneksi

Anna palautetta

Ratamestarien ja valvojan lausunto

Tämänvuotinen Suunta Jyväskylän jo perinteinen keskimatkan kisa käydään ensi vuoden SM-kisojen tapaan Päijänteen rantamaastossa, josta löytyy sekä rinnettä että tasaisempia mäkien lakialueita. Maasto on metsäistä ja paikoin kallioista. Soita, hakkuualueita tai tiheiköitä ei reiteillä juuri ole. Kilpailualue on kaupungin virkistysaluetta, ja polkuja on osassa maastoa melko runsaasti. Näkyväisyys on lähes kauttaaltaan hyvä, mutta maapohjan kivisyys hidastaa juoksuvauhtia etenkin pisimpien ratojen alkuosalla. Kartassa kuvatut kiviset alueet kannattaa huomioida. Noususummaakin kertyy ihan mukavasti etenkin pitemmillä radoilla.

Kartta on Timo Joensuun käsialaa. Se on nykytyylin mukainen ja selkeälukuinen vauhdissakin. Luettavaa maastossa on kuitenkin sen verran, että ikäsarjoille H/D 45:stä ylöspäin sekä lapsille alle H/D 12 ja kunto C:lle tarjotaan mittakaavaa 1:7500.

Radat on laadittu keskimatkan ohjeaikojen ja luonteen mukaisiksi. Kilpailu käydään melko suppealla maastoalueella, ja ristiratoja on useammalla sarjalla. Miesten pääsarjassa käytetään kartankääntöä, eli radan loppuosa on tulostettu kartan toiselle puolelle.

Lasten siimariradat kulkevat turvallisella alueella pururataan ja pienempään polustoon tukeutuen. Parissa kohtaa siimari kulkee kivikkoisella alueella, mutta oivaltavalla ja uskaltavalla reitinvalinnalla siltäkin välttyy.

Mukavaa suunnistuselämystä ja onnistunutta rastinottoa!

Vesku, Rami, Mikko ja Tuomo