Suunta Jyväskylä

Suunta Jyväskylä

Suunnistuksen erikoisseura

Arvot ja visio Liity jäseneksi

Anna palautetta

Ratamestarin lausunto, henkilökohtainen kilpailu

Alueen oravapolkukisojen henkilökohtainen kilpailu käydään viime syksyn Kurkocupista tutun Viljolähteenkankaan kangasmaaston hyväkulkuisimmassa osassa. Kokonaisuudessaan maasto onkin lähes poikkeuksellinen verrattuna tyypilliseen jyväskyläläiseen maastoon, sillä menoa hidastavia aukkoja, taimikoita, kivikoita, risukoita tai aluskasvillisuutta maastossa ei juurikaan ole. Aluetta halkoo hieman ympäristöään tiheämpi ojanotko, jossa virtaavan kapean ja vähävetisen ojan ylitys onnistuu helposti pienemmiltäkin suunnistajilta.

Kilpailun radat kulkevat pienellä alueella, ja ovat tästä johtuen runsasrastisia varsinkin vanhemmilla sarjoilla. Rasteja ei ole alkua lukuun ottamatta kovin lähekkäin, mutta johtuen maaston kauttaaltaan hyvästä näkyvyydestä saattaa väärän rastin lippu näkyä kauas. Koodit kannattaa siis tarkastaa joka tapauksessa. Rastireitti tukeutuu alueen polkuverkostoon, joka muodostuu muutamasta aluetta kiertelevästä kapeasta polusta ja vanhan metsitetyn hiekkakuopan ympäristössä kulkevasta endurourasta.

Korkeuseroa kilpailualueella on vain kolmisenkymmentä metriä, mistä johtuen kartan käyräväli on keskisuomalaisessa maastossa poikkeuksellinen 2,5 metriä. Tämä kannattaa huomioida, kuten myös kartan mittakaava 1:7500 kaikilla sarjoilla. Kartta on päivitetty kisakuntoon kesän aikana.

Mukavia suunnistuselämyksiä miellyttävässä maastossa!

Teemu Katajisto ja Matti Alonen