Suunta Jyväskylä

Suunta Jyväskylä

Suunnistuksen erikoisseura

Arvot ja visio Liity jäseneksi

Anna palautetta

Ratamestareiden/valvojan lausunto

Laajavuoren monipuolinen urasto metsä-, kunto- ja ratsastuspolkuineen sekä latupohjineen ja metsä- ja ralliteineen tarjoaa hyvät mahdollisuudet pyöräsuunnistuksen järjestämiselle. Uraston kulkukelpoisuus ja niillä etenemisen nopeus vaihtelee erittäin paljon. Hiekkaiset hevostiet ovat enimmäkseen kohtuullisen hyvin ajettavia. Pehmeitä kohtia on, mutta pienellä pelisilmällä ajokelpoiset paikat löytyvät helposti. Sadekeli saattaa muuttaa monet, etenkin kivikkoiset, polut liukkaiksi, joten pieni kelivaraus on syytä huomioida ajoluokituksiin. Alueella on myös pari suota, joita ylittävät, sinällään suhteellisen hyväkuntoiset pitkospuut voivat olla sateella liukkaat. Kaupungin läheisyydessä sijaitsevalla suositulla ulkoilualueella on myös paljon pieniä polkuja, joita ei ole kartan luettavuuden säilyttämiseksi merkitty karttaan. Korkeuserot ovat vähintäänkin kohtuulliset.

Ratasuunnittelulle ovat reunaehtoja asettaneet Laajavuoren alueella harjoitettavat monet muut toiminnot ja aktiviteetit, joiden vuoksi osa itäpuolen rinteestä (Laajarin alue ja ympäristö) on jouduttu rajaamaan kilpailualueen ulkopuolelle. Kaksipäiväinen kilpailu järjestetään melko suppealla alueella, ja molempina päivinä käytetään osin samoja urastoja. Ratasuunnittelussa on pyritty kuitenkin tarjoamaan erilaiset suunnistustehtävät eri päivinä. Ratoja on myös kierrätetty niin, ettei vastakkain ajamista tulisi, mutta kokonaan siltä ei voida välttyä. Reitinvalinnoilla voi välttää pienimpiä polkuja ja hankalimpia alueita, mutta kilpailussa on silti syytä noudattaa asianmukaista varovaisuutta.