Kuntorastit: Tikkala

Ajankohta:

Ti 30.05.2017 17:00-18:00

Lisätietoa:

Iltarastit - Jukola -harjoitus Tikkalassa

Iltarastit teemana viestisuunnistus Jukolaan valmistavana harjoituksena järjestetään Tikkalan urheilukentällä 30.5. Tapahtuma noudattelee soveltuvin osin normaalia iltarastien ohjeistusta.

Ratamestari: Erkki Häkkinen

Radat:

A rata - 5.9 km
B rata - 4.5 km

Molemmat radat teknisesti suunnilleen yhtä vaativia. Radoilla on hajontarasteja, joten kaikki eivät juokse samojen rastivälien kautta. Hajonnat ovat ajallisesti koko rata huomioiden melko tasapuolisia.

Yhteislähtö viestiharjoitukseen on klo 17:30. Myös yhteislähdön ulkopuolella voi lähteä 17 - 18.
Yhteislähdöstä erilliset ohjeet paikan päällä.

Maasto on on pääosin hyväkulkuista sisältäen pienen pienipiirteisen avokallio alueen. Hyväkulkuista aluetta rikkoo vihreällä merkityt taimikot, jotka ovat osin hyvinkin hitaita edetä. Tämä kannattaa ottaa reitinvalinnoissa huomioon. Maasto "alkaa" noin 500m kilpailukeskuksesta, joten ratojen alussa ja lopussa on pitemmät polkuvalintoja tarjoavat rastivälit.

Maastoon on sitten viime syksyn tehty yksi iso aukko sekä hieman harvennushakkuuta. Aukossa on uudet taimet, joten sen on EHDOTTOMASTI kielletty alue. Erityisesti B radalla tämä tulee huomioida reitinvalinnassa. Aukon reunan kautta kiertävä valinta ei ole edes nopein johtuen hakkuujätteestä. Uusi harvennushakkuu vaikuttaa vain vähän kulkukelpoisuuteen ja molemmilla radoilla tämä on hyvin lyhyt muutaman sadan metrin matka.

Radoilla on kylätien ylitys kaksi kertaa. Tien autoilevia käyttäjiä varoitetaan suunnistajista, mutta noudattakaa erityistä varovaisuutta tien ylityksissä. Reitinvalinnasta riippuen tielle tulo voi olla mutkassa, jossa autoilijoilla on rajoitettu näkyvyys.

Kartalla on jonkin verran aluetta, jossa on vanhoja metsäkoneen ajouria. Osa näistä alkaa olla melko huonosti näkyviä, mutta ajan puutteen vuoksi karttaa ei ole näiden osalta päivitetty. Nämä eivät kuitenkaan oleellisesti vaikuta suunnistustehtävään.

Paikoitus tapahtuu tällä kertaa täysin urheilukentällä, koska koululla on kevätjuhlia. Varaparkkina toimii osin koulun piha ja osin kylätien reuna. Opastuksen mukaan.
Maali suljetaan kello 20:30. Tule siis pois maastosta viimeistään tuohon mennessä. Mikäli maalin sulkeutuessa on vielä suunnistajia maastossa, niin seura käynnistää etsinnät ensin seuran omin voimin ja sen jälkeen tekee tarvittaessa ilmoituksen kadonneesta suunnistajasta yleiseen hälytysnumeroon.

Järjestäjä:

Erkki Häkkinen, , erkki.hakkinen(at)elisanet.fi

Tulokset:

Opastus: